Sau Lúc được Viện trưởng phê chuẩn, trợ lý kiểm sát viên hoàn toàn có thể có tác dụng vậy trách nhiệm của kiểm sát viên.

Bạn đang xem: Viện kiểm sát nhân dân tiếng anh là gì


If an assistant referee is injured the substitution controller will take the place of the assistant referee.
* Quốc Huy, "Vụ công dân chết sinh sống trụ ssống công an: Viện kiểm sát đang vào cuộc", Dân Việt, ngày 12 mon Tám năm 2010.
* Quoc Huy, "The Case in which a Citizen Died at the Police Station: The Department of Justice will Join investigation>" , Dan Viet, August 12, 2010.
Năm 1973, Iskandar bị kết tội hành hung cùng bị tuyên án sáu tháng tù đọng giam, lúc đó Salleh Abas là kiểm sát viên quần chúng. #.
In 1973, Iskandar was convicted of assault và was sentenced lớn six months imprisonment, of which Salleh Abas served as the public prosecutor hearing the case.
Dưới thời Septimus Severus (193 SCN), Numidia đã làm được bóc tách ra trường đoản cú thức giấc Africa Vetus, và được cai quản vì một Kiểm sát viên hoàng phái.
Indeed, under Septimius Severus (AD 193 ), Numidia was separated from Africa Vetus, và governed by an imperial procurator.
Mãi cho tới đầu tháng Bảy năm 2018 thì Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh giấc Nghệ An new cấp thủ tục phép ôm đồm mang lại pháp luật sư của Lê Đình Lượng.
It was not until early July 2018 that the Nghe An procuracy granted permission for Le Dinch Luong to be represented by defense lawyers.
Điều 129 Hiến pháp nước Cộng hoà quần chúng Trung Hoa qui định "Viện kiểm sát nhân dân Trung hoa là ban ngành đo lường lao lý của Nhà nước...".
Under Article 129 of the Constitution, people"s procuratories are "the State organs for legal supervision".
Sau những tinh giảm khác nhau được chỉ dẫn bởi Viện kiểm sát Ober nổi tiếng của Thượng hội đồng thánh Konstantin Pobedonostsev, hoạt động của xã hội bị thu thon.
After various restrictions put forth by the infamous Ober-Procurator of the Holy Synod Konstantin Pobedonostsev, the activity of the society dwindled.
Các viên kiểm sát trưởng chỉ có quyền huy hầu như đơn vị chức năng quân trợ chiến cùng bắt buộc trộng cậy vào viên legate của nhà vua ở trong tầng lớp nguyên lão nghỉ ngơi Syria.
The Procutors commanded only auxiliary military units and looked khổng lồ the Senatorial ranked Imperial Legate of Syria for direction.
DNA cũng đã truy hỏi tố 8 đại biểu của Quốc hội, nhị bộ trưởng vào chính phủ nước nhà ngay hiện tại, 9 thẩm phán và kiểm sát viên, thuộc 70-80 nhân viên cảnh sát với thuế quan.

Xem thêm: Cách Xem Video Trên Google Drive Bị Giới Hạn Hết Lượt Phát 24H


By January 2007, the DNA had indicted eight Members of Parliament, two serving government ministers, nine judges & prosecutors, and 70-80 police và customs officers.
Báo chí bên nước cả nước dẫn ngôn từ cáo trạng của viện kiểm sát rằng Will Nguyễn “tđam mê gia vào dòng xoáy fan, quay phyên ổn, tự sướng đăng tải Facebook cá nhân và mạng Twitter.”
State media cited the prosecutor’s indictment that claimed Nguyen “joined the stream of people, videoed, & took photos to post on personal Facebook and Twitter.”
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M