Tên ban ngành nhà nước xuất xắc cơ cấu tổ chức cơ quan công ty nước bằng tiếng Anh cũng ham các biên dịch quan tâm, may mắn trải qua Phụ lục thông tứ số 03/2009/TT-BNG chính sách thương hiệu tiếng Anh của các tổ chức chính quyền đoàn thể của toàn quốc, nhằm thống duy nhất việc sử dụng giờ đồng hồ Anh thân những cơ quan sngơi nghỉ cùng nhau.Bạn đang xem: Ubnd giờ đồng hồ anh là gì

Chúng ta thuộc khám phá.

Prúc lục thông tư số 03/2009/TT-BNG

Thông tư số 06/2015/TT-BTPhường về thực hành lý lẽ công chứng
Bạn đang xem: Ủy ban nhân dân phường tiếng anh là gì

*

Tên quốc hiệu, thương hiệu cơ sở, công tác chỉ đạo, công triệu chứng bằng giờ Anh

Prúc lục phát hành tất nhiên Thông bốn số: 03/2009/TT-BNG ngày 09 mon 7 năm 2009 về dẫn dịch Quốc hiệu, thương hiệu những phòng ban, đơn vị với chức vụ lãnh đạo, cán cỗ công chức vào hệ thống hành bao gồm nhà nước sang trọng giờ Anh nhằm thanh toán đối ngoại

1. Quốc hiệu, chức vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước giờ đồng hồ Anh là gì?

Tên tiếng ViệtTên giờ đồng hồ AnhViết tắt (trường hợp có)
Nước Cộng hòa thôn hội nhà nghĩa cả nước tiếng Anh là gì?

Nước Cộng hòa làng mạc hội công ty nghĩa Việt Nam

Nước Cộng hòa xã hội công ty nghĩa VN giờ đồng hồ Anh là Socialist Republic of Viet NamSRV
Chủ tịch nước Cộng hòa buôn bản hội nhà nghĩa Việt Nam giờ đồng hồ Anh là gì?Chủ tịch nước Cộng hòa thôn hội chủ nghĩa Việt NamChủ tịch nước Cộng hòa xã hội nhà nghĩa toàn nước giờ Anh là President of the Socialist Republic of Viet Nam
Phó Chủ tịch nước Cộng hòa buôn bản hội nhà nghĩa đất nước hình chữ S giờ đồng hồ Anh là gì?Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xóm hội công ty nghĩa Việt NamPhó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội công ty nghĩa VN giờ đồng hồ Anh là Vice President of the Sociadanh mục Republic of Viet Nam

2. Tên của nhà nước, những Sở, cơ quan ngang bộ

Tên giờ ViệtTên tiếng AnhViết tắt (trường hợp có)
nhà nước nước Cộng hòa buôn bản hội chủ nghĩa Việt NamGovernment of the Sociamenu Republic of Viet NamGOV
Bộ Quốc phòng giờ Anh là gì?Sở Quốc phòngBộ Quốc phòng giờ đồng hồ Anh là Ministry of National DefenceMND
Sở Công an giờ đồng hồ Anh là gì?Sở Công anBộ Công an tiếng Anh là Ministry of Public SecurityMPS
Bộ Ngoại giao giờ Anh là gì?Bộ Ngoại giaoBộ Ngoại giao tiếng Anh là Ministry of Foreign AffairsMOFA
Sở Tư pháp giờ Anh là gì?Bộ Tư phápSở Tư pháp giờ Anh là Ministry of JusticeMOJ
Sở Tài chủ yếu giờ Anh là gì?Sở Tài chínhSở Tài chính tiếng Anh là Ministry of FinanceMOF
Bộ Công Thương giờ đồng hồ Anh là gì?Sở Công Thương

Sở Công Thương thơm giờ đồng hồ Anh là Ministry of Industry và TradeMOIT
Sở Lao cồn – Thương thơm binh với Xã hội giờ đồng hồ Anh là gì?Sở Lao động – Tmùi hương binc và Xã hộiSở Lao đụng – Tmùi hương binch cùng Xã hội tiếng Anh là Ministry of Labour, War invalids và Social AffairsMOLISA
Bộ Giao thông vận tải giờ Anh là gì?Sở Giao thông vận tảiBộ Giao thông vận tải đường bộ giờ Anh là Ministry of TransportMOT
Bộ Xây dựng tiếng Anh là gì?Bộ Xây dựngSở Xây dựng tiếng Anh là Ministry of ConstructionMOC
Bộ Thông tin cùng Truyền thông tiếng Anh là gì?Bộ Thông tin cùng Truyền thôngSở Thông tin với Truyền thông giờ đồng hồ Anh là Ministry of Information & CommunicationsMIC
Sở Giáo dục với Đào chế tạo giờ đồng hồ Anh là gì?Sở Giáo dục với Đào tạoBộ Giáo dục đào tạo với Đào tạo nên giờ Anh là Ministry of Education và TrainingMOET
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông buôn bản tiếng Anh là gì?Sở Nông nghiệp cùng Phát triển nông thônBộ Nông nghiệp cùng Phát triển nông làng mạc tiếng Anh là Ministry of Agriculture and Rural DevelopmentMARD
Bộ Kế hoạch cùng Đầu tứ tiếng Anh là gì?Sở Kế hoạch cùng Đầu tưBộ Kế hoạch cùng Đầu tư giờ Anh là Ministry of Planning và InvestmentMPI
Sở Nội vụ giờ Anh là gì?Bộ Nội vụSở Nội vụ tiếng Anh là Ministry of trang chủ AffairsMOHA
Sở Y tế giờ Anh là gì?Sở Y tếSở Y tế tiếng Anh là Ministry of HealthMOH
Sở Khoa học với Công nghệ giờ Anh là gì?Bộ Khoa học tập cùng Công nghệSở Khoa học với Công nghệ giờ đồng hồ Anh là Ministry of Science và TechnologyMOST
Bộ Vnạp năng lượng hóa, Thể thao và Du lịch tiếng Anh là gì?Sở Văn uống hóa, Thể thao và Du lịchBộ Văn hóa, Thể thao cùng Du định kỳ tiếng Anh là Ministry of Culture, Sports và TourismMOCST
Sở Tài ngulặng cùng Môi ngôi trường giờ Anh là gì?Sở Tài nguyên ổn và Môi trườngSở Tài nguyên cùng Môi ngôi trường giờ Anh là Ministry of Natural Resources & EnvironmentMONRE
Tkhô hanh tra nhà nước tiếng Anh là gì?Tkhô hanh tra Chính phủTkhô hanh tra nhà nước tiếng Anh là Government InspectorateGI
Ngân hàng Nhà nước nước ta giờ đồng hồ Anh là gì?Ngân mặt hàng Nhà nước Việt NamNgân sản phẩm Nhà nước Việt Nam tiếng Anh là The State Bank of Viet NamSBV
Ủy ban Dân tộc tiếng Anh là gì?Ủy ban Dân tộcỦy ban Dân tộc giờ Anh là Committee for Ethnic AffairsCEMA
Vnạp năng lượng phòng Chính phủ tiếng Anh là gì?Văn uống phòng Chính phủVăn phòng nhà nước giờ đồng hồ Anh là Office of the GovernmentGO
* Ghi chú:

– Danh từ “Viet Nam” giờ Anh gửi sang tính từ là “Vietnamese”

– “Người Việt Nam” dịch quý phái tiếng Anh là “Vietnamese”

– Slàm việc hữu bí quyết của danh tự “Viet Nam” là “Viet Nam’s”

3. Tên của những Cơ quan liêu nằm trong Chính phủ

Tên giờ ViệtTên tiếng AnhViết tắt (nếu có)
Ban Quản lý Lăng Chủ tịch TP HCM giờ đồng hồ Anh là gì: Văn phòng Chủ tịch nước và chức danh Lãnh đạo Văn phòngTên giờ đồng hồ ViệtTên tiếng Anh
Văn uống chống Chủ tịch nước tiếng Anh là gì?Văn uống chống Chủ tịch nướcVăn uống phòng Chủ tịch nước giờ Anh là Office of the President
Chủ nhiệm Văn uống chống Chủ tịch nước giờ Anh là gì?Chủ nhiệm Văn uống phòng Chủ tịch nướcChủ nhiệm Vnạp năng lượng phòng Chủ tịch nước tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of the Office of the President
Phó Chủ nhiệm Văn uống chống Chủ tịch nước giờ Anh là gì?Phó Chủ nhiệm Văn uống chống Chủ tịch nướcPhó Chủ nhiệm Văn uống chống Chủ tịch nước giờ Anh là Vice Chairman/Chairwoman of the Office of the President
Trợ lý Chủ tịch nước tiếng Anh là gì?Trợ lý Chủ tịch nướcTrợ lý Chủ tịch nước giờ đồng hồ Anh là Assistant lớn the President

6. Tên tầm thường của các đơn vị ở trong Bộ, cơ quan ngang bộ

Tên giờ ViệtTên giờ đồng hồ Anh
Vnạp năng lượng phòng Bộ tiếng Anh là gì?Vnạp năng lượng chống BộVnạp năng lượng chống Bộ giờ Anh là Ministry Office
Tkhô nóng tra Sở tiếng Anh là gì?Thanh khô tra BộThanh hao tra Bộ giờ đồng hồ Anh là Ministry Inspectorate
Tổng viên giờ đồng hồ Anh là gì?Tổng cụcTổng viên giờ Anh là Directorate
Ủy ban giờ Anh là gì?Ủy banỦy ban giờ Anh là Committee/Commission
Cục giờ đồng hồ Anh là gì?CụcCục tiếng Anh là Department/Authority/Agency
Vụ tiếng Anh là gì?VụVụ giờ đồng hồ Anh là Department
Học viện giờ Anh là gì?Học việnHọc viện tiếng Anh là Academy
Viện tiếng Anh là gì?ViệnViện giờ Anh là Institute
Trung tâm giờ Anh là gì?Trung tâmTrung trọng điểm giờ Anh là Centre
Ban giờ Anh là gì?BanBan giờ Anh là Board
Phòng giờ đồng hồ Anh là gì?PhòngPhòng giờ Anh là Division
Vụ Tổ chức Cán cỗ giờ đồng hồ Anh là gì?Vụ Tổ chức Cán bộVụ Tổ chức Cán cỗ giờ Anh là Department of Personnel & Organisation
Vụ Pháp chế giờ Anh là gì?Vụ Pháp chếVụ Pháp dụng giờ đồng hồ Anh là Department of Legal Affairs
Vụ Hợp tác quốc tế tiếng Anh là gì?Vụ Hợp tác quốc tếVụ Hợp tác quốc tế giờ Anh là Department of International Cooperation

7. Chức danh từ cấp Thđọng trưởng với tương tự mang đến Chuyên viên những Sở, cơ sở ngang Bộ

Tên giờ đồng hồ ViệtTên giờ Anh
Thứ trưởng Thường trực tiếng Anh là gì?Thđọng trưởng Thường trựcThứ trưởng Thường trực giờ Anh là Permanent Deputy Minister
Thđọng trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Thứ trưởngThđọng trưởng giờ đồng hồ Anh là Deputy Minister
Tổng Cục trưởng giờ Anh là gì?Tổng Cục trưởngTổng Cục trưởng giờ Anh là Director General
Phó Tổng Cục trưởng tiếng Anh là gì?Phó Tổng Cục trưởngPhó Tổng Cục trưởng giờ đồng hồ Anh là Deputy Director General
Phó Chủ nhiệm Thường trực giờ Anh là gì?Phó Chủ nhiệm Thường trựcPhó Chủ nhiệm Thường trực tiếng Anh là Permanent Vice Chairman/Chairwoman
Phó Chủ nhiệm giờ Anh là gì?Phó Chủ nhiệmPhó Chủ nhiệm giờ đồng hồ Anh là Vice Chairman/Chairwoman
Trợ lý Bộ trưởng tiếng Anh là gì?Trợ lý Bộ trưởngTrợ lý Bộ trưởng giờ đồng hồ Anh là Assistant Minister
Chủ nhiệm Ủy ban giờ Anh là gì?Chủ nhiệm Ủy banChủ nhiệm Ủy ban giờ Anh là Chairman/Chairwoman of Committee
Phó Chủ nhiệm Ủy ban giờ Anh là gì?Phó Chủ nhiệm Ủy banPhó Chủ nhiệm Ủy ban giờ đồng hồ Anh là Vice Chairman/Chairwoman of Committee
Chánh Văn uống chống Bộ giờ đồng hồ Anh là gì?Chánh Văn phòng BộChánh Văn chống Bộ giờ đồng hồ Anh là Chief of the Ministry Office
Phó Chánh Văn uống chống Sở tiếng Anh là gì?Phó Chánh Văn uống phòng BộPhó Chánh Vnạp năng lượng phòng Sở giờ đồng hồ Anh là Deputy Chief of the Ministry Office
Cục trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Cục trưởngCục trưởng giờ Anh là Director General
Phó Cục trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Phó Cục trưởngPhó Cục trưởng giờ đồng hồ Anh là Deputy Director General
Vụ trưởng tiếng Anh là gì?Vụ trưởngVụ trưởng tiếng Anh là Director General
Phó Vụ trưởng giờ Anh là gì?Phó Vụ trưởngPhó Vụ trưởng giờ Anh là Deputy Director General
Giám đốc Học viện tiếng Anh là gì?Giám đốc Học việnGiám đốc Học viện giờ đồng hồ Anh là President of Academy
Phó Giám đốc Học viện giờ Anh là gì?Phó Giám đốc Học việnPhó Giám đốc Học viện giờ Anh là Vice President of Academy
Viện trưởng tiếng Anh là gì?Viện trưởngViện trưởng giờ đồng hồ Anh là Director of Institute
Phó Viện trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Phó Viện trưởngPhó Viện trưởng giờ Anh là Deputy Director of Institute
Giám đốc Trung vai trung phong giờ Anh là gì?Giám đốc Trung tâmGiám đốc Trung chổ chính giữa tiếng Anh là Director of Centre
Phó giám đốc Trung chổ chính giữa giờ đồng hồ Anh là gì?Phó giám đốc Trung tâmPhó giám đốc Trung trọng điểm giờ Anh là Deputy Director of Centre
Trưởng chống giờ Anh là gì?Trưởng phòngTrưởng chống tiếng Anh là Head of Division
Phó trưởng phòng tiếng Anh là gì?Phó trưởng phòngPhó trưởng chống giờ đồng hồ Anh là Deputy Head of Division
Chuim viên thời thượng tiếng Anh là gì?Chuyên ổn viên cao cấpChuim viên cao cấp giờ Anh là Senior Official
Chuyên viên bao gồm giờ đồng hồ Anh là gì?Chuim viên chínhChuyên ổn viên chính giờ Anh là Principal Official
Chuyên viên giờ Anh là gì?Chuim viênChuim viên giờ Anh là Official
Thanh hao tra viên cao cấp tiêng Anh là gì?Tkhô cứng tra viên cao cấpTkhô nóng tra viên thời thượng tiếng Anh là Senior Inspector
Tkhô hanh tra viên thiết yếu tiếng Anh là gì?Thanh tra viên chínhThanh khô tra viên thiết yếu giờ đồng hồ Anh là Principal Inspector
Thanh khô tra viên tiếng Anh là gì?Tkhô hanh tra viênThanh khô tra viên giờ Anh là Inspector

8. Chức danh của Lãnh đạo những Cơ quan lại thuộc Chính phủ

Tên giờ đồng hồ ViệtTên giờ đồng hồ Anh
Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch HCM giờ Anh là gì?Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí MinhTrưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Sài Gòn giờ đồng hồ Anh là Director of Ho Chi Minh Mausoleum Management
Phó Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch TP HCM tiếng Anh là gì?Phó Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí MinhPhó Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Sài Gòn giờ đồng hồ Anh là Deputy Director of Ho Chi Minh Mausoleum Management
Tổng Giám đốc Bảo hiểm thôn hội toàn nước giờ đồng hồ Anh là gì?Tổng Giám đốc Bảo hiểm làng hội Việt NamTổng Giám đốc Bảo hiểm buôn bản hội toàn quốc giờ Anh là General Director of Viet Nam Social Security
Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xóm hội cả nước giờ đồng hồ Anh là gì?Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm thôn hội Việt NamPhó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xóm hội toàn nước tiếng Anh là Deputy General Director of Viet Nam Social Security
Tổng Giám đốc Thông tấn buôn bản VN giờ Anh là gì?Tổng Giám đốc Thông tấn làng Việt NamTổng Giám đốc Thông tấn làng Việt Nam giờ Anh là General Director of Viet Nam News Agency
Phó Tổng Giám đốc Thông tấn thôn toàn nước giờ đồng hồ Anh là gì?Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xóm Việt NamPhó Tổng Giám đốc Thông tấn thôn cả nước tiếng Anh là Deputy General Director of Viet Nam News Agency
Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói nước ta tiếng Anh là gì?Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt NamTổng Giám đốc Đài Tiếng nói nước ta giờ Anh là General Director of Voice of Viet Nam
Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói toàn nước giờ Anh là gì?Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt NamPhó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam tiếng Anh là Deputy General Director of Voice of Viet Nam
Tổng Giám đốc Đài Truyền hình VN giờ Anh là gì?Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt NamTổng Giám đốc Đài Truyền hình toàn quốc tiếng Anh là General Director of Viet Nam Television
Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình toàn quốc tiếng Anh là gì?Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt NamPhó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam giờ đồng hồ Anh là Deputy General Director of Viet Nam Television
Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chủ yếu Quốc gia Sài Gòn giờ Anh là gì?

Giám đốc Học viện Chính trị – Hành thiết yếu Quốc gia Hồ Chí Minh

Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia HCM giờ đồng hồ Anh là President of Ho Chi Minh National Academy of Politics và Public Administration
Phó Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia TP HCM tiếng Anh là gì?Phó Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chủ yếu Quốc gia Hồ Chí MinhPhó Giám đốc Học viện Chính trị – Hành bao gồm Quốc gia TP HCM giờ Anh là Vice President of Ho Chi Minch National Academy of Politics và Public Administration
Chủ tịch Viện Khoa học với Công nghệ VN tiếng Anh là gì?Chủ tịch Viện Khoa học tập với Công nghệ Việt NamChủ tịch Viện Khoa học cùng Công nghệ toàn quốc giờ Anh là President of Viet Nam Academy of Science và Technology
Phó Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ VN tiếng Anh là gì?Phó Chủ tịch Viện Khoa học với Công nghệ Việt NamPhó Chủ tịch Viện Khoa học tập cùng Công nghệ VN tiếng Anh là Vice President of Viet Nam Academy of Science and Technology
Chủ tịch Viện Khoa học tập Xã hội Việt Nam tiếng Anh là gì?Chủ tịch Viện Khoa học tập Xã hội Việt NamChủ tịch Viện Khoa học tập Xã hội toàn quốc giờ đồng hồ Anh là President of Viet Nam Academy of Social Sciences
Phó Chủ tịch Viện Khoa học tập Xã hội toàn quốc giờ Anh là gì?Phó Chủ tịch Viện Khoa học tập Xã hội Việt NamPhó Chủ tịch Viện Khoa học tập Xã hội đất nước hình chữ S tiếng Anh là Vice President of Viet Nam Academy of Social Sciences

9. Tên của các đơn vị cùng chức vụ Lãnh đạo của các đơn vị cấp cho tổng cục (Tổng cục, Ủy ban …)

Tên tiếng ViệtTên tiếng Anh
Văn phòng giờ đồng hồ Anh là gì?Văn uống phòngVăn phòng giờ Anh là Office
Chánh Vnạp năng lượng phòng tiếng Anh là gì?Chánh Vnạp năng lượng phòngChánh Văn uống chống giờ Anh là:Chief of Office
Phó Chánh Vnạp năng lượng chống giờ Anh là gì?Phó Chánh Vnạp năng lượng phòngPhó Chánh Văn phòng tiếng Anh là Deputy Chief of Office
Cục giờ đồng hồ Anh là gì?

Cục

Cục tiếng Anh là Department
Cục trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Cục trưởngCục trưởng giờ Anh là Director
Phó Cục trưởng tiếng Anh là gì?Phó Cục trưởngPhó Cục trưởng giờ Anh là Deputy Director
Vụ giờ Anh là gì?VụVụ giờ đồng hồ Anh là Department
Vụ trưởng giờ Anh là gì?Vụ trưởngVụ trưởng tiếng Anh là Director
Phó Vụ trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Phó Vụ trưởngPhó Vụ trưởng tiếng Anh là Deputy Director
Ban tiếng Anh là gì?BanBan tiếng Anh là Board
Trưởng Ban giờ Anh là gì?Trưởng BanTrưởng Ban giờ Anh là Head
Phó Trưởng Ban giờ Anh là gì?Phó Trưởng BanPhó Trưởng Ban tiếng Anh là Deputy Head
Chi cục tiếng Anh là gì?Chi cụcChi cục giờ Anh là Branch
Chi cục trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Chi viên trưởngChi viên trưởng giờ Anh là Manager
Chi cục phó giờ Anh là gì?Chi viên phóChi cục phó tiếng Anh là Deputy Manager
Phòng giờ Anh là gì?PhòngPhòng giờ Anh là Division
Trưởng phòng tiếng Anh là gì?Trưởng phòngTrưởng phòng giờ đồng hồ Anh là: Head of Division
Phó Trưởng chống giờ Anh là gì?Phó Trưởng phòngPhó Trưởng phòng giờ Anh là: Deputy Head of Division

10. Tên TP.. hà Nội, thị trấn, tỉnh, quận, huyện, thôn và các đơn vị chức năng trực thuộc

Tên giờ đồng hồ ViệtTên giờ Anh
Thủ đô Hà Thành giờ Anh là gì?Thủ đô Hà NộiThủ đô Hà Nội Thủ Đô tiếng Anh là Hà Thành Capital
Thành phố giờ đồng hồ Anh là gì?Thành phố

Ví dụ: Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố tiếngh Anh là City

Ví dụ: Ho Chi Minch City

Tỉnh giờ đồng hồ Anh là gì?Tỉnh

Ví dụ: Tỉnh Hà Nam

Tỉnh giờ Anh là Province

Ví dụ: Ha Nam Province

Quận, Huyện giờ Anh là gì?Quận, Huyện

Ví dụ: Quận Ba Đình

Quận, Huyện tiếng Anh là District

Ví dụ: Ba Dinc District

Xã giờ đồng hồ Anh là gì?Xã

Ví dụ: Xã Quang Trung

Xã tiếng Anh là Commune

Ví dụ: Quang Trung Commune

Phường tiếng Anh là gì?Phường

Ví dụ: Phường Tràng Tiền

Phường tiếng Anh là Ward

Ví dụ: Trang Tien Ward

Thôn/Ấp/Bản/Phum tiếng Anh là gì?Thôn/Ấp/Bản/PhumThôn/Ấp/Bản/Phum giờ đồng hồ Anh là Hamlet, Village
Ủy ban nhân dân (những cấp tự thị trấn trực ở trong Trung ương, tỉnh giấc mang lại xã, phường) giờ Anh là gì?Ủy ban dân chúng (các cung cấp từ bỏ thị trấn trực ở trong Trung ương, tỉnh mang đến xã, phường)Ủy ban quần chúng (các cung cấp tự thị trấn trực thuộc Trung ương, tỉnh giấc cho xóm, phường) tiếng Anh là People’s Committee
Ví dụ:- Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh- UBND tỉnh Lạng Sơn– Ủy Ban Nhân Dân thị trấn Đông AnhVí dụ:

– People’s Committee of Ho Chi Minch City- People’s Committee of Lang Son Province– People’s Committee of Dong Anh District

– UBND xóm Mễ Trì giờ đồng hồ Anh là gì?UBND xã Mễ Trì– UBND làng Mễ Trì tiếng Anh là People’s Committee of Me Tri Commune
– Ủy Ban Nhân Dân phường Tràng Tiền tiếng Anh là gì?Ủy Ban Nhân Dân phường Tràng Tiền– UBND phường Tràng Tiền giờ đồng hồ Anh là People’s Committee of Trang Tien Ward
Vnạp năng lượng chống giờ Anh là gì?

Văn phòng

Văn uống phòng giờ đồng hồ Anh là Office
Ssống giờ đồng hồ Anh là gì?Sở

Ví dụ: Snghỉ ngơi Ngoại vụ Hà Nội

Ssinh sống tiếng Anh là Department

Ví dụ: Ha Noi External Relations Department

Ban giờ Anh là gì?BanBan giờ đồng hồ Anh là Board
Phòng (trực ở trong UBND) tiếng Anh là gì?Phòng (trực thuộc UBND)Phòng (trực thuộc UBND) tiếng Anh là Committee Division
Thị xóm, Thị trấn tiếng Anh là gì?:Ví dụ: Thị xã Sầm SơnThị xóm, Thị trấn tiếng Anh là: Town

Ví dụ: Sam Son Town

11. Chức danh chỉ đạo, cán bộ công chức chính quyền địa phương những cấp

Tên giờ ViệtTên giờ đồng hồ Anh
Chủ tịch Ủy ban dân chúng giờ Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban nhân dânChủ tịch Ủy ban quần chúng. # giờ đồng hồ Anh là Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Ví dụ:- Chủ tịch Ủy ban dân chúng tỉnh thành Hà NộiVí dụ:- Chairman/Chairwoman of Ha Noi People’s Committee
– Chủ tịch Ủy ban quần chúng thị trấn TP HCM tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # thành phố Hồ Chí Minh– Chủ tịch Ủy ban dân chúng thị trấn Hồ Chí Minh giờ đồng hồ Anh là Chairman/Chairwoman of Ho Chi Minch City People’s Committee
– Chủ tịch Ủy ban dân chúng thức giấc Hà Nam giờ đồng hồ Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tỉnh giấc Hà Nam– Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # thức giấc Hà Nam giờ đồng hồ Anh là Chairman/Chairwoman of Ha Nam People’s Committee
– Chủ tịch Ủy ban dân chúng thị thành Huế giờ Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # thị thành Huế– Chủ tịch Ủy ban dân chúng thị trấn Huế giờ Anh là Chairman/Chairwoman of Hue People’s Committee
– Chủ tịch Ủy ban dân chúng thị xã Đông Anh giờ đồng hồ Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban dân chúng thị xã Đông Anh– Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Đông Anh giờ Anh là Chairman/Chairwoman of Dong Anh District People’s Committee
– Chủ tịch Ủy ban dân chúng thôn Đình Bảng giờ đồng hồ Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban dân chúng làng mạc Đình Bảng– Chủ tịch Ủy ban quần chúng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cơ Bản Các Nút Điều Khiển Trong Gta Vice City Cơ Bản Cho Người Mới

# buôn bản Đình Bảng giờ Anh là Chairman/Chairwoman of Dinc Bang Commune People’s Committee
– Chủ tịch Ủy ban dân chúng phường Tràng Tiền giờ đồng hồ Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tràng Tiền– Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # phường Tràng Tiền tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Trang Tien Ward People’s Committee
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban quần chúng tiếng Anh là gì?Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dânPhó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân chúng tiếng Anh là Permanent Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Phó Chủ tịch Ủy ban dân chúng giờ đồng hồ Anh là gì?Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dânPhó Chủ tịch Ủy ban quần chúng tiếng Anh là Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Ủy viên Ủy ban quần chúng giờ đồng hồ Anh là gì?Ủy viên Ủy ban nhân dânỦy viên Ủy ban quần chúng giờ Anh là Member of the People’s Committee
Giám đốc Snghỉ ngơi giờ đồng hồ Anh là gì?Giám đốc SởGiám đốc Ssinh hoạt giờ đồng hồ Anh là Director of Department
Phó Giám đốc Sở tiếng Anh là gì?Phó Giám đốc SởPhó Giám đốc Ssinh sống giờ Anh là Deputy Director of Department
Chánh Văn chống giờ Anh là gì?Chánh Văn uống phòngChánh Văn chống tiếng Anh là Chief of Office
Phó Chánh Văn uống chống tiếng Anh là gì?Phó Chánh Vnạp năng lượng phòngPhó Chánh Văn uống phòng tiếng Anh là Deputy Chief of Office
Chánh Thanh hao tra giờ đồng hồ Anh là gì?Chánh Thanh khô traChánh Tkhô hanh tra tiếng Anh là Chief Inspector
Phó Chánh Tkhô giòn tra giờ Anh là gì?Phó Chánh Tkhô hanh traPhó Chánh Tkhô hanh tra giờ Anh là Deputy Chief Inspector
Trưởng phòng tiếng Anh là gì?Trưởng phòngTrưởng chống tiếng Anh là Head of Division
Phó Trưởng phòng giờ đồng hồ Anh là gì?Phó Trưởng phòngPhó Trưởng chống giờ đồng hồ Anh là Deputy Head of Division
Chuyên ổn viên thời thượng tiêng Anh là gì?Chulặng viên cao cấpChuyên viên thời thượng giờ đồng hồ Anh là Senior Official
Chuim viên chủ yếu tiếng Anh là gì?Chuyên ổn viên chínhChuyên ổn viên chính tiếng Anh là Principal Official
Chuim viên giờ Anh là gì?Chuyên ổn viênChuyên ổn viên tiếng Anh là: Official
do vậy, văn uống phiên bản này cũng thỏa mãn nhu cầu phần như thế nào tên những chính quyền ssinh hoạt bằng giờ đồng hồ Anh, tuyệt bộ máy bên nước đất nước hình chữ S bởi giờ Anh đã làm được ghi rất đầy đủ vào prúc lục này, trường đoản cú kia góp thống tuyệt nhất bạn dạng dịch đối với thương hiệu cơ quan ban ngành đoàn ssinh sống.