Uống Sữa Đâu Nành Có Mập Không

Sữa đậu nành là một trong đồ uống không thể không quen trong cuộc sống mỗi ngày, được biết đến như một các loại sữa hạt chứa đựng nhiều dinh dưỡng, hữu dụng mang lại cơ thể. điều đặc biệt là cùng với phái đàn bà, sữa đậu nành còn có tác dụng trong việc cái đẹp. Vậy thiệt sự thì uống sữa đậu nành tất cả mập không? Hãy thuộc khám phá vào nội dung bài viết này nhé.

*
Quý Khách do dự về câu hỏi uống sữa đậu nành bao gồm phệ không?

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>