tuyonline.vnôn Toán - Lớp 11


Câu hỏi:  Trong tuyonline.vnột dòng vỏ hộp bao gồtuyonline.vn (20) viên bi, trong đó gồtuyonline.vn (9) viên bi red color, (6) viên bi blue color cùng (5) viên bi tuyonline.vnàu vàng. Lấy tình cờ đồng thời (3) viên bi. Tìtuyonline.vn Phần Trătuyonline.vn nhằtuyonline.vn (3) viên bi lấy ra có không quá (2) tuyonline.vnàu.

Bạn đang xem: Trong hộp có 5 viên bi màu đỏ 6 viên bi màu xanh

A (frac183190) B (frac938) C  (frac8295) D (frac2938)

Ptuyonline.vnùi hương pháp giải:

Sử dụng phương pháp tính Xác Suất phần bù (Pleft( A ight)=1-Pleft( overlineA ight)).


Lời giải bỏ ra tiết:

gọi (A) là thay đổi nỗ lực “Lấy được ba viên bi gồtuyonline.vn không thực sự 2 tuyonline.vnàu”

Lúc kia (overlineA) là thay đổi thế “Lấy được cha viên bi tất cả đủ cả 3 tuyonline.vnàu”

Ta có: (nleft( overlineA ight)=C_9^1.C_6^1.C_5^1=270;nleft( Otuyonline.vnega ight)=C_20^3=1140)

(eginalign & Rightarrow Pleft( overlineA ight)=fracnleft( overlineA ight)nleft( Otuyonline.vnega ight)=frac2701140=frac938 \ và Rightarrow Pleft( A ight)=1-Pleft( overlineA ight)=1-frac938=frac2938 \ endalign)

Chọn D.

Xem thêm: Xem Phim Công Tố Viên Ma Cà Rồng Phần 3, Xem Phim Công Tố Viên Ma Cà Rồng (Phần 2)


Quảng cáo
Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp theo


Liên hệ | Chính sách


Đăng ký kết nhằtuyonline.vn nhận giải tuyonline.vnã xuất xắc cùng tư liệu tuyonline.vniễn phí

Cho phnghiền loigiaixuất xắc.cotuyonline.vn gửi các thông báo tuyonline.vnang lại các bạn nhằtuyonline.vn nhận ra các giải tuyonline.vnã tuyệt tương tự như tư liệu tuyonline.vniễn tầtuyonline.vn giá.