Tổ hợp các môn thi đại học

Để rất có thể ngừng chủng loại phiếu đăng ký ước muốn Đại học tập năm 2021, thí sinch cần biết được mã tổ hợp các môn xét tuyển chọn được nguyên tắc chung của Bộ GD&ĐT.

*

Mã tổng hợp môn góp những thí sinh chọn lựa ngành nghề đơn giản và dễ dàng hơn

Mã tổng hợp môn có chân thành và ý nghĩa thế nào ?

Mã tổ hợp môn là gần như cam kết hiệu nhận biết kăn năn thi bao gồm chữ và số. Phần chữ nhằm nhận biết kân hận thi: A, B, C, D, H,…và phần số nhằm nhận biết tổng hợp môn: A01, A02, B01, B02, D01,…Những mã tổ hợp được chế độ theo Công vnạp năng lượng số 310/KTKĐCLGD-TS của Sở Giáo dục với Đào chế tác góp những em học viên dễ dàng lựa chọn đúng đắn khối thi rộng.

*
Mã tổ hợp xét tuyển chọn những môn thi năm 2021

Danh sách 185+ mã tổ hợp môn xét tuyển chọn vào ĐH năm 2021

Trong phiếu đăng ký thi trung học phổ thông Quốc gia không thể không có mã tổng hợp môn xét tuyển, chính vì vậy những thí sinc cần được ghi nhớ được mã này bao gồm những tổng hợp xét tuyển chọn nhưng mà các thầy cô hỗ trợ tư vấn ĐK xét tuyển Cao đẳng Dược Sài Gòn đang tổng thích hợp nhỏng sau:

Bảng Mã tổ hợp kăn năn A xét tuyển chọn vào cao đẳng ĐH thiết yếu quy

Bảng Mã tổng hợp môn học kân hận A tất cả 01 môn toán thù học tập cùng 2 môn khác

A00: Toán, Vật lí, Hóa họcA01: Tân oán, Vật lí, Tiếng AnhA02: Tân oán, Vật lí, Sinh họcA03: Toán thù, Vật lí, Lịch sửA04: Tân oán, Vật lí, Địa líA05: Toán thù, Hóa học tập, Lịch sửA06: Toán thù, Hóa học, Địa líA07: Tân oán, Lịch sử, Địa líA08: Toán, Lịch sử, Giáo dục công dânA09: Toán thù, Địa lý, Giáo dục đào tạo công dânA10: Tân oán, Lý, giáo dục và đào tạo công dânA11: Toán, Hóa, Giáo dục công dânA12: Tân oán, Khoa học tập tự nhiên và thoải mái, KH xóm hộiA14: Toán thù, Khoa học tự nhiên và thoải mái, Địa líA15: Toán thù, KH tự nhiên, Giáo dục công dânA16: Toán thù, Khoa học tập tự nhiên và thoải mái, Ngữ vănA17: Tân oán, Vật lý, Khoa học tập xóm hộiA18: Toán thù, Hóa học tập, Khoa học tập buôn bản hội

Bảng Mã tổ hợp những môn khối hận B

Bảng Mã tổng hợp môn học tập xét tuyển cao đẳng, ĐH khối B bao gồm 01 môn toán học tập, 01 môn sinh học tập với 1 môn học khác

B00: Toán thù, Hóa học, Sinc họcB01: Tân oán, Sinh học, Lịch sửB02: Toán thù, Sinc học tập, Địa líB03: Toán thù, Sinh học tập, Ngữ vănB04: Toán thù, Sinc học, giáo dục và đào tạo công dânB05: Tân oán, Sinc học tập, Khoa học tập xóm hộiB08: Tân oán, Sinh học tập, Tiếng Anh

Bảng Mã tổng hợp môn xét tuyển chọn kân hận C

Mã tổ hợp môn khối C giỏi còn được gọi là khối Văn uống gồm 01 môn Ngữ Vnạp năng lượng với 2 môn học tập khác

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa líC01: Ngữ văn, Toán, Vật líC02: Ngữ văn uống, Toán thù, Hóa họcC03: Ngữ văn, Toán, Lịch sửC04: Ngữ văn, Toán, Địa líC05: Ngữ văn, Vật lí, Hóa họcC06: Ngữ văn uống, Vật lí, Sinch họcC07: Ngữ vnạp năng lượng, Vật lí, Lịch sửC08: Ngữ văn uống, Hóa học tập, SinhC09: Ngữ văn, Vật lí, Địa líC10: Ngữ văn, Hóa học, Lịch sửC12: Ngữ vnạp năng lượng, Sinch học tập, Lịch sửC13: Ngữ văn, Sinh học, ĐịaC14: Ngữ vnạp năng lượng, Tân oán, giáo dục và đào tạo công dânC15: Ngữ văn uống, Toán, Khoa học thôn hộiC16: Ngữ văn, Vật lí, giáo dục và đào tạo công dânC17: Ngữ văn, Hóa học, giáo dục và đào tạo công dânC19 Ngữ văn uống, Lịch sử, Giáo dục công dânC20: Ngữ văn uống, Địa lí, giáo dục và đào tạo công dân

Danh sách mã tổng hợp những môn xét tuyển chọn kân hận D

Khối hận D bao gồm một môn Ngoại ngữ cùng 2 môn học khác

D01: Ngữ văn uống, Toán thù, Tiếng AnhD02: Ngữ văn, Tân oán, Tiếng NgaD03: Ngữ vnạp năng lượng, Toán, Tiếng PhápD04: Ngữ văn, Tân oán, Tiếng TrungD05: Ngữ văn uống, Tân oán, Tiếng ĐứcD06: Ngữ vnạp năng lượng, Toán, Tiếng NhậtD07: Toán, Hóa học tập, Tiếng AnhD08: Toán, Sinh học, Tiếng AnhD09: Toán thù, Lịch sử, Tiếng AnhD10: Toán thù, Địa lí, Tiếng AnhD11: Ngữ văn, Vật lí, Tiếng AnhD12: Ngữ văn uống, Hóa học tập, Tiếng AnhD13: Ngữ văn, Sinh học tập, Tiếng AnhD14: Ngữ vnạp năng lượng, Lịch sử, Tiếng AnhD15: Ngữ vnạp năng lượng, Địa lí, Tiếng AnhD16: Tân oán, Địa lí, Tiếng ĐứcD17: Toán thù, Địa lí, Tiếng NgaD18: Toán thù, Địa lí, Tiếng NhậtD19: Toán, Địa lí, Tiếng PhápD20: Toán, Địa lí, Tiếng TrungD21: Tân oán, Hóa học tập, Tiếng ĐứcD22: Toán, Hóa học, Tiếng NgaD23: Tân oán, Hóa học tập, Tiếng NhậtD24: Toán, Hóa học, Tiếng PhápD25: Tân oán, Hóa học tập, Tiếng TrungD26: Toán, Vật lí, Tiếng ĐứcD27: Tân oán, Vật lí, Tiếng NgaD28: Tân oán, Vật lí, Tiếng NhậtD29: Toán thù, Vật lí, Tiếng PhápD30: Toán thù, Vật lí, Tiếng TrungD31: Tân oán, Sinch học, Tiếng ĐứcD32: Toán, Sinc học, Tiếng NgaD33: Toán, Sinch học, Tiếng NhậtD34: Toán, Sinc học, Tiếng PhápD35: Tân oán, Sinc học, Tiếng TrungD41: Ngữ vnạp năng lượng, Địa lí, Tiếng ĐứcD42: Ngữ văn uống, Địa lí, Tiếng NgaD43: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng NhậtD44: Ngữ vnạp năng lượng, Địa lí, Tiếng PhápD45: Ngữ văn uống, Địa lí, Tiếng TrungD52: Ngữ vnạp năng lượng, Vật lí, Tiếng NgaD54: Ngữ văn uống, Vật lí, Tiếng PhápD55: Ngữ văn uống, Vật lí, Tiếng TrungD61: Ngữ văn uống, Lịch sử, Tiếng ĐứcD62: Ngữ văn uống, Lịch sử, Tiếng NgaD63: Ngữ vnạp năng lượng, Lịch sử, Tiếng NhậtD64: Ngữ văn uống, Lịch sử, Tiếng PhápD65: Ngữ văn uống, Lịch sử, Tiếng TrungD66: Ngữ văn uống, Giáo dục đào tạo công dân, Tiếng AnhD68: Ngữ vnạp năng lượng, Giáo dục công dân, Tiếng NgaD69: Ngữ Văn uống, giáo dục và đào tạo công dân, Tiếng NhậtD70: Ngữ Vnạp năng lượng, Giáo dục đào tạo công dân, Tiếng PhápD72: Ngữ văn, Khoa học thoải mái và tự nhiên, Tiếng AnhD73: Ngữ văn uống, Khoa học tập tự nhiên, Tiếng ĐứcD74: Ngữ văn, Khoa học tập tự nhiên, Tiếng NgaD75 Ngữ văn uống, Khoa học thoải mái và tự nhiên, Tiếng NhậtD76: Ngữ vnạp năng lượng, Khoa học tự nhiên, Tiếng PhápD77: Ngữ vnạp năng lượng, Khoa học thoải mái và tự nhiên, Tiếng TrungD78: Ngữ vnạp năng lượng, Khoa học tập làng hội, Tiếng AnhD79: Ngữ văn, Khoa học buôn bản hội, Tiếng ĐứcD80: Ngữ văn uống, Khoa học làng hội, Tiếng NgaD81: Ngữ vnạp năng lượng, Khoa học tập làng hội, Tiếng NhậtD82: Ngữ vnạp năng lượng, Khoa học xã hội, Tiếng PhápD83: Ngữ văn, Khoa học tập buôn bản hội, Tiếng TrungD84: Toán thù, Giáo dục đào tạo công dân, Tiếng AnhD85: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng ĐứcD86: Tân oán, giáo dục và đào tạo công dân, Tiếng NgaD87: Toán thù, Giáo dục công dân, Tiếng PhápD88: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng NhậtD90: Toán, Khoa học tập tự nhiên, Tiếng AnhD91: Toán thù, Khoa học tự nhiên, Tiếng PhápD92: Toán thù, Khoa học tự nhiên, Tiếng ĐứcD93: Tân oán, Khoa học tập thoải mái và tự nhiên, Tiếng NgaD94: Tân oán, Khoa học thoải mái và tự nhiên, Tiếng NhậtD95: Tân oán, Khoa học tập thoải mái và tự nhiên, Tiếng TrungD96: Tân oán, Khoa học xóm hội, AnhD97: Toán thù, Khoa học tập làng mạc hội, Tiếng PhápD98: Tân oán, Khoa học thôn hội, Tiếng ĐứcD99: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Nga

Tổng phù hợp 66 mã tổng hợp môn Khối hận Năng Khiếu

Dưới đây là những kăn năn H, khối K, khối M, khối N, kân hận R, khối hận S, khối T, khối hận V. Các khối hận này được Hotline là khối hận năng khiếu sở trường bao gồm từ 1 cho 2 môn năng khiếu vào mã tổ hợp môn.

Danh sách mã tổ hợp môn xét tuyển kân hận HH00: Ngữ văn, Năng năng khiếu vẽ Nghệ thuật 1, Năng năng khiếu vẽ Nghệ thuật 2H01: Tân oán, Ngữ văn, VẽH02: Tân oán, Vẽ Hình họa thẩm mỹ, Vẽ tô điểm màuH03: Tân oán, Khoa học tập tự nhiên, Vẽ Năng khiếuH04: Toán thù, Tiếng Anh, Vẽ Năng khiếuH05: Ngữ vnạp năng lượng, Khoa học tập làng hội, Vẽ Năng khiếuH06: Ngữ vnạp năng lượng, Tiếng Anh,Vẽ mỹ thuậtH07: Toán thù, Hình họa, Trang tríH08: Ngữ văn uống, Lịch sử, Vẽ mỹ thuậtDanh sách mã tổng hợp môn xét tuyển kăn năn KK01: Tân oán, Tiếng Anh, Tin họcDanh sách mã tổ hợp môn xét tuyển chọn khối MM00: Ngữ văn, Tân oán, Đọc diễn cảm, HátM01: Ngữ văn uống, Lịch sử, Năng khiếuM02: Tân oán, Năng năng khiếu 1, Năng khiếu 2M03: Vnạp năng lượng, Năng năng khiếu 1, Năng khiếu 2M04: Toán, Đọc đề cập diễn cảm, Hát MúaM09: Toán thù, NK Mầm non 1( đề cập cthị trấn, gọi, diễn cảm), NK Mầm non 2 (Hát)M10: Tân oán, Tiếng Anh, NK1M11: Ngữ văn, Năng khiếu báo mạng, Tiếng AnhM13: Toán, Sinh học tập, Năng khiếuM14: Ngữ văn uống, Năng năng khiếu báo chí, ToánM15: Ngữ vnạp năng lượng, Năng khiếu báo chí truyền thông, Tiếng AnhM16: Ngữ văn uống, Năng khiếu báo chí truyền thông, Vật lýM17: Ngữ văn, Năng năng khiếu báo chí, Lịch sửM18: Ngữ vnạp năng lượng, Năng năng khiếu Ảnh báo chí truyền thông, ToánM19: Ngữ vnạp năng lượng, Năng khiếu Hình ảnh báo mạng, Tiếng AnhM20: Ngữ văn uống, Năng năng khiếu Hình ảnh báo chí, Vật lýM21: Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sửM22: Ngữ vnạp năng lượng, Năng khiếu tảo phyên ổn vô tuyến, ToánM23: Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền họa, Tiếng AnhM24: Ngữ vnạp năng lượng, Năng năng khiếu cù phyên ổn truyền ảnh, Vật lýM25: Ngữ văn, Năng khiếu quay phlặng truyền ảnh, Lịch sửDanh sách mã tổng hợp môn kăn năn xét tuyển chọn N (ngữ văn uống cùng 2 môn năng khiếu âm nhạc)N00: Ngữ văn uống, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng năng khiếu Âm nhạc 2N01: Ngữ văn, xướng âm, màn trình diễn nghệ thuậtN02: Ngữ vnạp năng lượng, Ký xướng âm, Hát hoặc màn biểu diễn nhạc cụN03: Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chăm mônN04: Ngữ Văn uống, Năng khiếu bộc lộ, Năng khiếuN05: Ngữ Văn uống, Xây dựng kịch bản sự kiện, Năng khiếuN06: Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, siêng mônN07: Ngữ văn uống, Ghi âm- xướng âm, siêng mônN08: Ngữ văn , Hòa thanh hao, Phát triển chủ đề cùng phổ thơN09: Ngữ văn, Hòa tkhô nóng, Bốc thăm đề- chỉ huy tại chỗDanh sách mã tổ hợp môn xét tuyển kăn năn RR00: Ngữ văn, Lịch sử, Năng năng khiếu báo chíR01: Ngữ văn uống, Địa lý, Năng năng khiếu Biểu diễn nghệ thuậtR02: Ngữ văn, Toán thù, Năng năng khiếu Biểu diễn nghệ thuậtR03: Ngữ vnạp năng lượng, giờ Anh, Năng năng khiếu Biểu diễn nghệ thuậtR04: Ngữ văn, Năng năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật, Năng năng khiếu Kiến thức văn hóa –xóm hội – nghệ thuậtR05: Ngữ văn uống, giờ Anh, Năng khiếu kiến thức truyền thôngDanh sách mã tổ hợp môn xét tuyển kân hận SS00: Ngữ văn uống, Năng khiếu SKĐA 1, Năng khiếu SKĐA 2S01: Toán thù, Năng năng khiếu 1, Năng khiếu 2Danh sách mã tổ hợp môn khối hận T - Khối hận năng khiếu thể dục thể thao thể thao ( 2 môn tự nhiên và thoải mái và 1 môn năng khiếu sở trường thể dục thể thao thể thao)T00: Tân oán, Sinch học tập, Năng năng khiếu thể dục thể thao thể thaoT01: Tân oán, Ngữ văn, Năng năng khiếu thể dục thể thao thể thaoT02: Ngữ văn uống, Sinc, Năng khiếu thể thao thể thaoT03: Ngữ văn uống, Địa, Năng khiếu thể thao thể thaoT04: Tân oán, Lý, Năng năng khiếu thể dục thể thao thể thaoT05: Ngữ văn uống, Giáo dục công dân, Năng khiếu thể thao thể thaoDanh sách những mã tổ hợp môn kân hận vẽ V (1 môn năng khiếu sở trường vẽ cùng 2 môn khác)V00: Toán thù, Vật lí, Vẽ Hình họa mỹ thuậtV01: Toán thù, Ngữ vnạp năng lượng, Vẽ Hình họa mỹ thuậtV02: VẼ MT, Tân oán, Tiếng AnhV03: VẼ MT, Tân oán, HóaV05: Ngữ văn uống, Vật lí, Vẽ mỹ thuậtV06: Toán thù, Địa lí, Vẽ mỹ thuậtV07: Toán thù, tiếng Đức, Vẽ mỹ thuậtV08: Toán, giờ đồng hồ Nga, Vẽ mỹ thuậtV09: Tân oán, tiếng Nhật, Vẽ mỹ thuậtV10: Tân oán, giờ Pháp, Vẽ mỹ thuậtV11: Tân oán, giờ Trung, Vẽ mỹ thuật

Đây là list tổng đúng theo mã tổng hợp môn xét tuyển cần thiết trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021 mà thí sinh rất cần phải ghi lưu giữ, hãy ghi đúng mực mã tổ hợp xét tuyển cơ mà thí sinc đăng ký gạn lọc.

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>