net - Bài viết | Toán thù 8 - Chương III - Bài 3. Tính chất mặt đường phân giác của tam giác
*

Hotline: 024.62511017

024.62511081

Trang chủ Sản phẩm Phần mượt Dành mang đến bên trường Phần mượt Hỗ trợ học tập Kho phần mềm Liên hệ Đăng nhập | Đăng ký
*
Tìm kiếm
School
net
Xem nội dung bài viết theo các chủ đề hiện có
Đăng nhập/Đăng ký
Bí danh
Mật khẩu
Mã kiểm tra
*
Lặp lại mã kiểm tra
Ghi ghi nhớ >">
Quên mật khẩu đăng nhập | Đăng ký kết mới
Thành viên bao gồm mặt
*
Khách: 9
*
Thành viên: 0
*

*

1. Định lí?1. Vẽ tam giác ABC, biết :

*

Tải trực tiếp tệp hình học tập động:L8_Ch3_hđôi mươi.ggb

Xem thẳng hình mẫu vẽ cồn trên screen.

Bạn đang xem: Tính chất tia phân giác ngoài

*

Định lí

*

*

*

Tải thẳng tệp hình học động:L8_Ch3_h21.ggb

Xem thẳng hình vẽ cồn bên trên màn hình hiển thị.

Chứng minch :Qua đỉnh B vẽ con đường thẳng song song với AC, cắt con đường trực tiếp AD tại điểm E (h. 21). Ta bao gồm :

*

2. Chụ ýĐịnh lí vẫn đúng so với tia phân giác của góc ngoài của tam giác. Trong hình 22 ta gồm :

*

*

Tải thẳng tệp hình học tập động:L8_Ch3_h22.ggb

Xem trực tiếp hình mẫu vẽ đụng bên trên màn hình hiển thị.

?2. Xem hình 23a.

*
b) Tính x Lúc y = 5.

*

Tải thẳng tệp hình học tập động: L8_Ch3_h23a.ggb

Xem trực tiếp mẫu vẽ rượu cồn trên màn hình hiển thị.

Tải thẳng tệp hình học động:L8_Ch3_h23b.ggb

Xem trực tiếp hình vẽ đụng bên trên screen.

3. Tính x trong hình 23b.

BÀI TẬP

15. Tính x vào hình 24 với có tác dụng tròn tác dụng mang đến chữ số thập phân thứ nhất.

*

Tải thẳng tệp hình học động: L8_Ch3_h24a.ggb

Xem thẳng mẫu vẽ hễ bên trên screen.

Tải thẳng tệp hình học tập động: L8_Ch3_h24b.ggb

Xem thẳng mẫu vẽ động bên trên màn hình.

16. Tam giác ABC tất cả độ lâu năm những cạnh AB = m, AC = n với AD là mặt đường phân giác. Chứng minch rằng tỉ số diện tích của tam giác ABD và ăn mặc tích của tam giác ACD bởi

*
17. Cho tam giác ABC với mặt đường trung đường AM. Tia phân giác của góc AMB giảm cạnh AB ngơi nghỉ D, tia phân giác của góc AMC giảm cạnh AC sinh hoạt E. Chứng minc rằng DE // BC (h.25).

*

Tải thẳng tệp hình học tập động: L8_Ch3_h25.ggb

Xem trực tiếp mẫu vẽ hễ trên screen.

LUYỆN TẬP

18. Tam giác ABC gồm AB = 5cm, AC = 6centimet và BC = 7centimet. Tia phân giác của góc BAC cắt cạnh BC trên E. Tính những đoạn EB, EC.19. Cho hình thang ABCD (AB // CD). Đường thẳng a tuy vậy tuy vậy cùng với DC, cắt các cạnh AD cùng BC theo trang bị từ bỏ tại E với F. Chứng minch rằng :

*

20. Cho hình thang ABCD (AB // CD). Hai mặt đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Đường thẳng a qua O cùng song song với lòng của hình thang cắt những ở kề bên AD, BC theo vật dụng từ trên E và E (h. 26).

*

Tải trực tiếp tệp hình học động: L8_Ch3_h26.ggb

Xem thẳng hình vẽ rượu cồn bên trên màn hình hiển thị.

Chứng minch rằng OE = OF.21. a) Cho tam giác ABC với đường trung đường AM và mặt đường phân giác AD. Tính diện tích tam giác ADM, biết AB = m, AC = n (n m) và diện tích của tam giác ABC là S. b) Cho n = 7cm, m = 3centimet, hỏi diện tích S tam giác ADM chỉ chiếm từng nào phần trăm diện tích S tam giác ABC ? 22. Đố. Hình 27 cho biết gồm 6 góc đều nhau :

*

*

Tải thẳng tệp hình học động:L8_Ch3_h27.ggb

Xem trực tiếp hình mẫu vẽ hễ bên trên screen.

Xem thêm: Khắc Phục Lỗi The Active Directory Domain Services Is Currently Unavailable

Kích thước các đoạn thẳng đã làm được ghi bên trên hình. Hãy thiết lập cấu hình các tỉ trọng thức từ bỏ các form size vẫn đến.