*Bạn đang xem: Tên trâm anh có ý nghĩa gì

Bộ 118 竹 trúc <12, 18> 簪簪 trâmzān, zǎn(Danh) Trâm cài đầu. ◎Như: trừu trâm 抽簪 rút trâm ra (nghĩa bóng: bỏ quan liêu về). ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: Thập Nhất nương nãi thoát kim sứt nhất cổ tặng đưa ra, Phong diệc trích kế thượng lục trâm vi báo 十一娘乃脫金釵一股贈之, 封亦摘髻上綠簪為報 (Phong Tam nương 封三娘) Cô Mười Một bèn rút một cành thoa vàng đưa tặng, Phong (nương) cũng lấy cây trâm biếc ở trên mái tóc để đáp lễ.(Phó) Nhanh hao, mau, vội. ◇Dịch Kinc 易經: Vật nghi bằng hạp trâm 勿疑朋盍簪 (Dự quái 豫卦) Đừng nghi ngờ thì bạn bè mau lại họp đông.(Động) Cài, cắm. ◇An Nam Chí Lược 安南志畧: Thần liêu trâm hoa nhập nội yến hội 臣僚簪花入內宴會 (Phong tục 風俗) Các quan tiền giắt hoa trên đầu vào đại nội dự tiệc.(Động) Nối liền, khâu dính vào.1. <簪纓> thoa anh
簪 bao gồm 18 nét, cỗ trúc: tre trúc(118)簮 tất cả 18 đường nét, cỗ trúc: tre trúc(118)臢 có 23 đường nét, bộ nhục: thịt(130)
Bộ 85 水 tdiệt <5, 8> 泱泱 ương, anhyāng, yǎng(Tính) Ngùn ngụt, khí mây ùn lên.(Tính) Sâu thẳm, mông mênh. ◎Như: ương ương 泱泱: (1) Sâu, rộng (nước). (2) To, lớn. § Thường dùng nói về âm thanh hao. (3) Khí mây ùn ùn.Một âm là anh. § Thông anh 英.


Xem thêm: Có Nên Bật Chế Độ Tiết Kiệm Pin Iphone 6, 5 Cách Giúp Tiết Kiệm Pin Hiệu Quả Cho Iphone

泱 bao gồm 8 nét, bộ thuỷ: nước(85)英 bao gồm 9 đường nét, bộ thảo: cỏ(140)婴 gồm 11 nét, bộ nữ: phái nữ, đàn bà, bọn bà(38)瑛 tất cả 13 nét, cỗ ngọc: kim cương, ngọc(96)嘤 tất cả 14 đường nét, cỗ khẩu: loại miệng(30)撄 gồm 14 nét, bộ thủ: tay(64)缨 bao gồm 14 nét, bộ mịch: sợi tơ nhỏ(120)罂 tất cả 14 đường nét, bộ phẫu: thứ sành(121)樱 bao gồm 15 nét, bộ mộc: gỗ, cây cối(75)璎 gồm 15 nét, cỗ ngọc: quà, ngọc(96)甇 tất cả 15 đường nét, bộ ngõa: ngói(98)甇 có 15 đường nét, bộ ngõa: ngói(98)瘿 gồm 16 nét, cỗ nạch: dịch tật(104)鹦 tất cả 16 đường nét, cỗ điểu: con chim(196)霙 tất cả 17 đường nét, bộ vũ: mưa(173)嬰 tất cả 17 đường nét, bộ nữ: nữ giới, phụ nữ, bầy bà(38)甖 có 19 nét, cỗ ngõa: ngói(98)嚶 có 20 nét, bộ khẩu: chiếc miệng(30)攖 tất cả đôi mươi nét, bộ thủ: tay(64)罌 gồm trăng tròn đường nét, bộ phẫu: đồ gia dụng sành(121)櫻 gồm 21 đường nét, cỗ mộc: mộc, cây cối(75)瓔 gồm 21 đường nét, bộ ngọc: tiến thưởng, ngọc(96)癭 gồm 22 đường nét, bộ nạch: căn bệnh tật(104)纓 có 23 đường nét, bộ mịch: sợi tơ nhỏ(120)鸚 gồm 28 đường nét, bộ điểu: bé chim(196)