Quyết định 167 hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo

*
*

Bạn đang xem: Quyết định 167 hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo

Giới thiệuThủ tục hành chínhQuản lý xây dựngGiá vật liệu xây dựngVBPL và Hướng dẫnThông tin năng lượng công ty thầuQuy hoạch - Kiến trúcQuy hoạch Xây dựngQuy hoạch cấp huyệnPhát triển đô thị và HTKTQuản lý bên và TTBĐSNhà sống mang đến hộ nghèoNhà sinh sống người có côngNhà sinh sống buôn bản hộiNhà sống Công vụThanh tra

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Xem thêm: Hệ Thống Ổn Định Thân Xe Vsm ), Kia Rondo Hệ Thống Ổn Định Thân Xe (Vsm)

*
*

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>