Do ảnh hưởng của Ngân sách chi tiêu Thị Phần bắt buộc giá bán nơi bắt đầu của không ít một số loại hàng tồn kho đã chuyển đổi. Một các loại mặt hàng tồn kho cài sinh sống hầu hết thời điểm khác biệt, công ty cung cấp không giống nhau sẽ sở hữu được giá bán gốc không giống nhau. Do vậy Lúc tính giá xuất kho của sản phẩm tồn kho cũng biến thành không giống nhau. Ở bài bác này Kế toán Việt Hưng share về kiểu cách tính giá chỉ theo cách thức trung bình gia quyền.

Bạn đang xem: Phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn


1. Khái niệm chung

Hàng tồn kho là gia sản đặc biệt quan trọng của bạn, Việc xác minh phương pháp tính giá chỉ xuất kho vẫn tác động mang lại report tài thiết yếu nên phương thức xác định quý hiếm hàng tồn kho buộc phải cung ứng được phần đa số lượng thực tiễn và đúng chuẩn. Việc xác định giá trị mặt hàng tồn kho phải vâng lệnh theo nguyên tắc giá chỉ nơi bắt đầu.

*

2. Phương pháp trung bình gia quyền

Theo phương thức này, quý giá mặt hàng tồn kho được xem theo quý hiếm vừa phải của từng loại sản phẩm tồn kho vào đầu kỳ với giá trị hàng tồn kho được tải hoặc chế tạo vào kỳ. Giá trị trung bình rất có thể được xem theo thời kỳ hoặc mỗi lúc nhập một sản phẩm tồn kho về, phụ thuộc vào vào tình trạng của doanh nghiệp.

Giá thực tiễn xuất kho = Số lượng xuất kho x Đơn giá chỉ thực tế bình quân

Đơn giá bán thực tế bình quân= Giá trị sản phẩm tồn vào đầu kỳ + giá trị hàng thực tế nhập vào kỳ
Số lượng hàng tồn đầu kỳ + Số lượng hàng nhập trong kỳ

Việc tính giá bán xuất kho theo cách thức bình quân gia quyền hoàn toàn có thể áp dụng theo nhì trường hợp:

– Tính theo đối kháng giá trung bình liên hoàn: Sau những lần nhập, xuất kế toán tính lại đối chọi giá chỉ bình quân.

– Tính theo 1-1 giá bình quân cuối kỳ: Đến cuối kỳ kế toán bắt đầu tính tân oán lại solo giá chỉ bình quân để tính giá xuất kho vào kỳ và giá trị tồn kho vào cuối kỳ.

Xem thêm: Chứng Minh Các Dấu Hiệu Nhận Biết Hình Bình Hành, Dấu Hiệu Nhận Biết Hình Bình Hành

*

Ví dụ:

Sử dụng tiếp ví dụ nghỉ ngơi bài các cách thức tính giá chỉ xuất kho để tính tân oán đối chọi giá theo phương thức trung bình gia quyền

– Doanh nghiệp tính đối chọi giá chỉ thực tiễn xuất kho theo phương thức trung bình liên hoàn

ĐVT: 1000đ

Lần nhập xuấtĐơn giá bán trung bình liên hoànGiá thực tế xuất kho
NK01500 + 600= 55/Kg
100 + 100

150kg x 55 = 8.250NK0250 x 55 + 150 x 7
= 66,25/Kg
50 + 150
150 x 66,25 = 9.937,5NK0350 x 66,25 + 100 x 65
= 65,4/Kg
50 + 100
80 x 65,4 = 5.232Cộng23.419,5– Doanh nghiệp tính theo đơn giá bán bình quân cả kỳ
Đơn giá chỉ bình quân =500 + (600 + 1050 + 650)=2800= 62,2/kg
100+(100+150+100)450
Giá thực tiễn xuất kho của VL A: 380 x 62,2 = 23.636

Sau Khi tính toán thù được giá thực tiễn xuất kho của mặt hàng tồn kho; kế tân oán kho lên các sổ sách cụ thể của các thông tin tài khoản tương xứng.