Hiện bài toán nộp BCTC đã kiểm tân oán qua trang thuedientu mới chỉ áp dụng sống một số trong những tỉnh giấc thành. Nên hiện thời vấn đề nộp qua nhantoknhì vẫn đang được phổ biến với được gật đầu như bình thường.

Bạn đang xem: Nộp báo cáo kiểm toán qua mạng

Bước 1: Nhận Báo cáo Tài bao gồm sẽ Kiểm tân oán từ bỏ Shop chúng tôi Kiểm toán

Lúc nhận Báo cáo Tài bao gồm vẫn Kiểm toán từ bỏ Shop chúng tôi Kiểm tân oán, Doanh nghiệp xem xét soát sổ lại:

– Số lượng Báo cáo cùng văn bản báo cáo:

– Kiểm tra những trang report đã có cam kết tên, đóng vệt rất đầy đủ.

Step 1: Receive sầu Audited Financial Statement from Auditing Company

After receiving audited financial statement from Auditing Company, please check:

– Number of versions & report content:

– Signature & seal of each version.

Bước 2: Nhập công bố của Báo cáo tài chính đã có kiểm tân oán vào ứng dụng HTKK (phiên bạn dạng new nhất) rồi kết xuất tệp tin xml.

Step 2: Fill information of Audited Financial Statement into HTKK ứng dụng (lastest version) và then printout xml file.

Cách 3: Nộp Báo cáo tài bao gồm đang kiểm tân oán và những phú lục qua: http://nhantoknhì.gdt.gov.vn

Các tư liệu rất cần được nộp bao gồm:

+ Báo cáo tài bao gồm (.xml file)

+ Báo cáo kiểm toán

+ Kết trái kiểm toán.

+ Tmáu minh Báo cáo tài chính

Do website chỉ nhấn các file kèm theo bên dưới dạng tệp tin word hoặc file excel vì vậy các phú lục đó rất cần phải gửi từ bỏ pdf sang trọng tệp tin word hoặc tệp tin excel.

Step 3: Submit the Financial statement and appendixes via internet: http://nhantokhai.gdt.gov.vn

The FS và appendixes include:

+ Financial statement (.xml file)

+ Audit report

+ phân tích và đo lường result

+ Notes to lớn the financial statement

Because The web is only accepted the file which is word file or excel tệp tin, so that appendixes need to lớn convert from .pdf tệp tin to lớn .doc file or .xls tệp tin.

(Ttê mê khảo các bước nộp Báo cáo tài chủ yếu sẽ kiểm tân oán cùng các phụ lục như bên dưới:)

(For your reference, please refer the steps to lớn submit the audited financial statement và appendixes as below).

Step 1: Plug USB Token in computer.

Cách 1: Cắm USB chữ cam kết số vào máy tính.

 

 Bước 2: Truy cập trang web: nhantokhai.gdt.gov.vn bởi trình chú ý Internet plorer (IE) với singin tài khoản.

Step 2: Access web: nhantoknhì.gdt.gov by IE & login tài khoản.

 

*

 

Cách 3: Đăng ký thêm tờ knhị Báo cáo tài bao gồm.

Step 3: Register to add Financial statement declaration.

*

Cách 4: Chấp dìm tờ khai Báo cáo tài chính.

Step 4: Accept lớn add Financial statement declaration

*

  

Cách 5: Nộp tờ knhì Báo cáo tài chủ yếu => lựa chọn “Nộp tờ khai”

Step 5: Submit Financial statement declaration => Choose “Nop khổng lồ khai”

*

Bước 6: Đồng ý gật đầu đồng ý rủi ro nhằm sử dụng USB token.

Step 6: Agree lớn approval risk to lớn use USB token.

*

Cách 7: Chọn “Chọn tệp tờ khai” để lựa chọn tệp tin tờ knhì thuế

Step 7: Choose ”Chon tep to lớn khai” lớn choose Financial statement file.

*

Màn hình hiển thị:

Screen will show:

 

*

Bước 8: Ký điện tử tờ khai.

Step 8: Sign in declaration.

*

Điền mã PIN:

Put in USB token code:

 

Màn hình hiển thị ký thành công với chọn OK.

Screen will show successfully signed & then, choose “OK”

Cách 9: Nộp tờ khai

Step 9: Submit Financial statement declaration.

Kết quả: Hiển thị danh dách tờ khai đó đã nộp thành công xuất sắc.

Result: Show the declaration submitted successfully.

Tiếp đến là gửi kèm những prúc lục Báo cáo tài chính:

+ Báo cáo kiểm toán.

+ Kết quả kiểm toán.

+ Tngày tiết minh report tài bao gồm.

Trường thích hợp, chủ thể đang bao gồm cỗ Báo cáo kiểm tân oán bao gồm tất cả Báo cáo tài thiết yếu, các phụ lục bên trên thì rất có thể chỉ cần nộp prúc lục là “Báo cáo kiểm toán” hoặc tách bóc riêng biệt nộp cả 3 mục.Trường thích hợp công ty chưa phải kiểm toán thù thì chỉ cần nộp Ttiết minh báo cáo tài bao gồm.To submit financial statement appendixes:

+ phân tích và đo lường report.

+ Audit result.

+ Notes khổng lồ the financial statement.

In case, Companys had a mix of Audit report that has fully documents: Financial statement, appendixes, Company can submit Audit report or separate that tệp tin to lớn 3 files and submit all.In case,Companys have not needed lớn audit, Company can submit Notes lớn financial statement.

Màn hình hiển thị:

Screen will show:

Màn hình hiển thị:

Screen will show:

Chọn prúc lục cùng nộp.Choose the appendixes & submit.

Xem thêm: Cách Chuyển Font Vntime Sang Time New Roman Trong Word 2007, Chuyển Font

Biên soạn: Trần Thị Tkhô hanh Thảo – Tư vấn viên

Tmê say khảo: Các ngôi trường vừa lòng cần phải kiểm toán? Hình pphân tử còn nếu như không nộp BCTC đã kiểm toán ra sao?

Bản tin này chỉ mang tính chất chất xem thêm, chưa phải ý kiến hỗ trợ tư vấn cụ thể mang lại bất kể ngôi trường đúng theo làm sao.