Để góp khách hàng thuận lợi vào bài toán coi ngày tốtmon 3 năm 2021 cũng giống như thuận tiện vào câu hỏi đối chiếu các ngày hồi tháng 3/2021 với nhau. Chúng tôi đã Tổng vừa lòng vớ một ngày dài đẹp mắt vào thời điểm tháng 32021 tương tự như chỉ dẫn các ngày chưa giỏi vào thời điểm tháng.

Trong trường hòa hợp quý bạn ko đề nghị xem ngày xuất sắc mon 3 năm 2021 tuyệt coi ngày rất đẹp mon 3 năm 2021 chính vì đang bao gồm dự tính thực hiện quá trình vào một ngày ví dụ hồi tháng 3, quý các bạn vui mắt tìm về ngày tương xứng cùng lựa chọn coi chi tiết hoặc chọn lý lẽ Xem ngày giỏi xấu để thấy một ngày rõ ràng.
Bạn đang xem: Ngày đẹp tháng 3 âm năm 2021

Xem ngày xuất sắc tháng bốn năm 2021


Xem ngày xuất sắc mon 5 năm 2021


TRA CỨU TỬ VI 2021

Nhập chính xác đọc tin của mình!


NamNữ

TỔNG HỢPhường. NGÀY TỐT XẤU TRONG THÁNG 3 NĂM 2021


Lịch dương

1

Tháng 3


Lịch âm

18

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Mậu Thân, mon Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Chọn mon (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 3


Lịch âm

19

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Dậu, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

3

Tháng 3


Lịch âm

20

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Canh Tuất, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

4

Tháng 3


Lịch âm

21

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Tân Hợi, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (câu nai lưng hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

5

Tháng 3


Lịch âm

22

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Tý, mon Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tkhô nóng long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

6

Tháng 3


Lịch âm

23

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Quý Sửu, mon Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (minch mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

7

Tháng 3


Lịch âm

24

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Giáp Dần, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

8

Tháng 3


Lịch âm

25

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Ất Mão, mon Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

9

Tháng 3


Lịch âm

26

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Bính Thìn, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kyên ổn quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

10

Tháng 3


Lịch âm

27

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Đinch Tỵ, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (klặng mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

11

Tháng 3


Lịch âm

28

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Mậu Ngọ, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

12

Tháng 3


Lịch âm

29

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Kỷ Mùi, mon Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

13

Tháng 3


Lịch âm

1

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Canh Thân, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

14

Tháng 3


Lịch âm

2

Tháng 2


Ngày Tốt


Ngày Tân Dậu, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

15

Tháng 3


Lịch âm

3

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Tuất, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

16

Tháng 3


Lịch âm

4

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Quý Hợi, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (nguyên ổn vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

17

Tháng 3


Lịch âm

5

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Giáp Tý, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tứ mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

18

Tháng 3


Lịch âm

6

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Ất Sửu, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (câu è cổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

19

Tháng 3


Lịch âm

7

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Bính Dần, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (thanh hao long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

20

Tháng 3


Lịch âm

8

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Đinch Mão, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (minh mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

21

Tháng 3


Lịch âm

9

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Mậu Thìn, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

22

Tháng 3


Lịch âm

10

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Tỵ, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

23

Tháng 3


Lịch âm

11

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Canh Ngọ, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

24

Tháng 3


Lịch âm

12

Tháng 2


Ngày Tốt


Ngày Tân Mùi, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (klặng mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

25

Tháng 3


Lịch âm

13

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Thân, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 3


Lịch âm

14

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Quý Dậu, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

27

Tháng 3


Lịch âm

15

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Giáp Tuất, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

28

Tháng 3


Lịch âm

16

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Ất Hợi, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (nguyên ổn vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

29

Tháng 3


Lịch âm

17

Tháng 2


Ngày Tốt


Ngày Bính Tý, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

30

Tháng 3


Lịch âm

18

Tháng 2


Ngày Tốt


Ngày Đinc Sửu, mon Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (câu nai lưng hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

31

Tháng 3


Lịch âm

19

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Mậu Dần, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Trên đó là Tổng vừa lòng ngày tốt tháng 3 năm 2021 cơ mà Shop chúng tôi hy vọng gửi mang lại chúng ta. Tuy nhiên, một ngày giỏi cũng chỉ hợp với một vài tuổi cũng giống như những công việckhông giống nhau. Thế phải, khi nắm bắt được ngày giỏi xấu trong tháng 3/2021 thì bạn phải tra cứu: coi ngày tốt hợp tuổi để sở hữu tác dụng chi tiết cùng đúng chuẩn duy nhất cho bạn.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ TRONG NĂM 2021

♦Ngày xuất sắc mon 1năm 2021 ♦Ngày xuất sắc mon 7năm 2021

♦Ngày xuất sắc mon 2 năm 2021 ♦Ngày giỏi mon 8 năm 2021

♦Ngày giỏi mon 3 năm 2021 ♦Ngày xuất sắc mon 9 năm 2021

♦Ngày giỏi tháng bốn năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 10 năm 2021

♦Ngày tốt tháng 5 năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 11 năm 2021

♦Ngày giỏi mon 6năm 2021 ♦Ngày giỏi tháng 12 năm 2021


Xem tử vi phong thủy 2021


NamNữ
Xem ngay

Xem phong thủy mặt hàng ngày


Ngày sinh
12345678910111213 141516171819202122232425262728293031
123456789101112
Ngày xem
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
2021202220232024202520262027202820292030
Xem ngay
*
Sim điện thoại thông minh liệu có phải là đồ phẩm phong thủy?
Mỗi số lượng vào hàng sim điện thoại cảm ứng thông minh hầu như mang đầy đủ năng lượng riêng biệt, tùy thuộc vào cô quạnh từ của hàng số cơ mà Syên ổn điện thoại thông minh hoàn toàn có thể tác động cho tới các bạn theo phía tốt (Cát) giỏi xấu (hung)
*
Dùng khiếp dịch chọn syên ổn tử vi phong thủy giỏi đến 4 đại nghiệp đời người!
Bằng phần đa lưu ý quẻ dịch syên ổn giỏi đến 4 đại nghiệp, chúng ta có thể chọn dãy slặng tử vi phong thủy hợp tuổi thỏa ước muốn hỗ trợ công danh và sự nghiệp, tài vận, tình dulặng gia đạo tốt hóa giải vận hạn
*
Nằm mơ đi ghép lúa dự báo điềm gì trong tương lai?
*
Tìm phát âm về Sao Tbỏ trong 12 cung hoàng đạo
*
Tìm hiểu về Sao Kim vào 12 cung hoàng đạo
*
Các nhiều loại cung là gì? Sự thật về 4 Nguim tố với 3 Nhóm tính chất
*
Đặc điểm 12 cung hoàng đạo Khi yêu thương cùng yêu thuật trường đoản cú sao Hỏa, sao Kim
*
Làm sao để hiểu mình ở trong cung hoàng đạo như thế nào với dấu hiệu chiêm tinh?
*
Xem bói tình thương 12 cung hoàng đạo nhằm kiếm tìm một phần hai cân xứng của bạn
*
điểm sáng tính cách 12 cung hoàng đạo nam phụ nữ đắm say nhất
*
Thiên Bình cùng Song Tử gồm cần cặp đôi bạn trẻ tâm đầu ý vừa lòng giành cho nhau?


Xem thêm: Phim Tình Yêu Không Có Lỗi Lỗi Ở Bạn Thân Phần 2 Tập 12, Phim Tình Yêu Không Có Lỗi, Lỗi Ở Bạn Thân Phần 2

*
Giải mã phiên bản vật dụng sao cá thể cùng Hướng dẫn gọi phiên bản đồ vật sao miễn phí

Xem ngày giỏi xấu