Mẫu đơn phúc khảo bài thi đại học

tuyonline.vn xin giới thiệu mẫu Đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinc sau đại học nếu thí sinc phân biệt điểm của môn thi không đúng đắn hoặc tất cả sự lầm lẫn làm sao kia, thì rất có thể kiến nghị và gửi đơn phúc khảo mang đến hội đồng thi của Trường kiến nghị chấm lại bài xích thi của môn kia.

Bạn đang xem: Mẫu đơn phúc khảo bài thi đại học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vày - Hạnh phúc ---------***---------

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

Kính gửi: Hội đồng tuyển chọn sinc Sau ĐH Đại học tập ................................................................

Tên tôi là:. ................................................................................................................................


Sinch ngày:.................................................................................................................................

Nơi sinh:....................................................................................................................................

Trong kỳ thi tuyển sinch sau đại học đợt tháng .... năm ........., tôi đăng ký dự thi tại Hội đồng tuyển sinc của Đại học tập ......................

+ Số báo danh:................................................................Phòng thi:..........................................

+ Chuyên ngành dự thi...............................................................................................................

+ Môn kiến nghị chnóng lại (chỉ ghi môn đề xuất chấm lại):

Môn cơ bản:................................................................; số điểm đã đạt.....................


Môn cơ sở:...................................................................; số điểm đã chiếm lĩnh....................

Môn nước ngoài ngữ:............................................................; số điểm đã chiếm hữu....................

Xem thêm: Phần Mềm Chỉnh Sửa Dáng Người, Body Tune Chỉnh Sửa Ảnh Cơ Thể 9+

................., ngày.......tháng........năm........

Người viết đơn(Ký cùng ghi rõ họ tên)


Chia sẻ bởi:
*
Nguyễn Thị Cúc
tuyonline.vn
Mời bạn tiến công giá!
Lượt tải: 3.614 Lượt xem: 3.889 Dung lượng: 67,5 KB
Liên kết sở hữu về

Link tuyonline.vn bao gồm thức:

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển chọn sinch sau đại học tuyonline.vn Xem

Các phiên phiên bản không giống và liên quan:


Tài liệu tham khảo khác
Chủ đề liên quan
Mới tuyệt nhất vào tuần
Tài khoản Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Liên hệ Facebook Twitter DMCA
table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>