1. Hợphóa học crom (III)

1.1. Crom (III) oxit (Cr2O3)

- Là hóa học rắn, màu sắc lục thẫm, không tung nội địa.

Bạn đang xem: Màu của crom

- Cr2O3là một trong những oxit lưỡng tính, chảy vào axit và kiềm đặc

Cr2O3+ 6H+→2Cr3++ 3H2O

Cr2O3+ 2OH-+ 3H2O→ 2- (hoặc CrO2-)

- Cr2O3được sử dụng sản xuất màu lục mang đến đồ sứ đọng, đồ dùng thủy tinh.

1.2. Crom (III) hiđroxit (Cr(OH)3)

- Là hóa học rắn, color lục xám, không tan nội địa.

-Cr(OH)3là hiđroxit lưỡng tính, chảy được trong dung dịch axit và hỗn hợp kiềm

Cr(OH)3+ NaOH →Na (tốt NaCrO2+ 2H2O)

Cr(OH)3+ 3HCl →CrCl3+ 3H2O

- Điều chế Cr(OH)3

CrCl3+ 3NaOH →Cr(OH)3+ 3NaCl

1.3. Muối crom (III)

- Vì nghỉ ngơi tâm trạng oxi hóa trung gian, ion Cr3+trong dung dịch vừa cótính thoái hóa (vào môi trường thiên nhiên axit), vừa tất cả tính khử (vào môi trườngkiềm)

2Cr3++ Zn →2Cr2++ Zn+

2CrO2-+ 3Br2+ 8OH-→2CrO42-+ 6Br-+ 4H2O

Hoặc: 2Cr3++ 3Br2+ 16OH-→ 2CrO42-+ 6Br-+ 8H2O

- Muối crom (III) bao gồm ý nghĩa quan trọng trong thực tiễn, pkém crom-kali K2SO4.Cr2(SO4)3.2H2O dùng để nằm trong domain authority, làm chất nắm color trong lĩnh vực nhuộm vải.

2. Hợp hóa học crom (VI)

2.1. Crom (VI) oxit (CrO3)

- Là chất rắn, red color thẫm

- CrO3là 1 trong những oxit axit, tác dụng với nước chế tạo thành axit cromicH2CrO4và axit đicromic H2Cr2O7

CrO3+ H2O→ H2CrO4

2CrO3+ H2O→H2Cr2O7

Các axit này chỉ mãi mãi vào hỗn hợp.

- Tính hóa học oxit axit của CrO3 được biểu đạt rõ qua bội phản ứng với kiềm

CrO3+ 2NaOH → Na2CrO4+ H2O

- CrO3có tính oxi hoá mạnh mẽ, bốc cháy Lúc xúc tiếp cùng với C, S, P, C2H5OH,...

2.2. Muối cromat (CrO42-) đicromat(Cr2O72-)

- Các muối cromat với đicromat là phần nhiều phù hợp hóa học bền hơn đối với các axit cromic cùng đicromic.

- Các muối bột cromat với đicromat có tính thoái hóa dũng mạnh, đặc biệt quan trọng trong môi trường thiên nhiên axit.

K2Cr2O7+ 6FeSO4+ 7H2SO4→Cr2(SO4)3+ 3Fe2(SO4)3+K2SO4+ 7H2O

K2Cr2O7+ 3SO2+ H2SO4→ Cr2(SO4)3+K2SO4+ H2O

K2Cr2O7+ 6KI + 7H2SO4→ Cr2(SO4)3+ 4K2SO4+ 3I2+7H2O

- Muối CrO42-: có màu sắc tiến thưởng, muối hạt Cr2O72-tất cả color domain authority cam. Haimuối hạt này mãi mãi vào hỗn hợp ởtâm lý cân bằng, tuỳ thuộc vào pH của môi trường

2CrO42-+ 2H+
*
Cr2O72-+ H2O
color vàngcolor da cam

Qua cân đối hoá học trên, ta thừa nhận thấy:

+ Thêm OH- thì cân bằng chuyển dời trở về bên cạnh trái làm loãng mật độ ionCrO42-

Cr2O72-+ 2OH-→2CrO42-+ H2O

⇒ dung dịch chuyển tự color cam thanh lịch color vàng

+ Thêm H+(mạnh) thì cân bằng di chuyển về bên cạnh đề xuất có tác dụng tăng độ đậm đặc ionCr2O72-

2CrO42-+ 2H+→ Cr2O72-+ H2O

⇒ dung di chuyển từ bỏ màu kim cương thanh lịch color cam

3. Mở rộng: Hợp chất crom (II)

3.1. Crom (II) oxit (CrO)

- CrO là một oxit bazơ, tính năng với dung dịch HCl, H2SO4loãng.

- CrO gồm tính khử, vào bầu không khí dễbị oxi hóa thành Cr (III) oxit(Cr2O3).

Xem thêm: #Xem Review + Đọc Full Truyện Tình Yêu Không Thể Cự Tuyệt Nhan Ôn G Thể Cự Tuyệt

2CrO + 1/2O2→ Cr2O3

3.2. Crom (II) hidroxit (Cr(OH)2)

- Cr(OH)2là hóa học rắn màu sắc đá quý.

- Cr(OH)2là một trong bazơ, chức năng cùng với hỗn hợp axit

Cr(OH)2+ 2HCl → CrCl2+ 2H2O

- Cr(OH)2có tính khử, trong không gian thì Cr(OH)2bị oxi hoá thành Cr(OH)3

4Cr(OH)2+ O2+ 2H2O→ 4Cr(OH)3

-Điều chế Cr(OH)2từ bỏ muối hạt crom (II) với dung dịch kiềm (khôngtất cả ko khí)

CrCl2+ 2NaỌH→ Cr(OH)2↓+ 2NaCl

3.3. Muốicrom (II)

Muối crom (II) bao gồm tính khử mạnh

2CrCl2 + Cl2 →2CrCl3

4CrCl2+ O2+ 4HCl →4CrCl3+ 2H2O

Kết luận

Trạng thái oxi hóa+2+3+6
Hợp chấtCrOCr2O3CrO3
Tính chất axit - bazơ
*
*
*
Tính lão hóa - khử

Cr2+