MÃ VÙNG ĐIỆN THOẠI QUẢNG NAM

*

*

*

*

*

*

*

*


Bạn đang xem: Mã vùng điện thoại quảng nam

Liên kết web

----Chọn đơn vị----?> Cổng ban bố điện tử chủ yếu phủ?> Sở Tư pháp?> Tỉnh ủy Quảng Nam?> Ủy ban dân chúng tỉnh giấc Quảng Nam?> Cổng đọc tin điện tử Quảng Nam?> Phòng Tư pháp Tam Kỳ?> Phòng Tư pháp Hội An

*

*

*

*


Xem thêm: Trương Hàn & Triệu Lệ Dĩnh Và Trương Hàn Có Yêu Nhau Không, Top 12 Phim Hay Nhất Của “Đại Boss Trương Hàn

*

Chính thức: thay đổi mã vùng điện thoại thắt chặt và cố định thức giấc Quảng Nam thành 235
Thđọng sáu, 10 Tháng 2 2017 14:31 - Lượt xem: 4966
*
*
*
table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>