Lối sống tối giản của người nhật

Trong sách Lối sống về tối giản của fan Nhật, Sasaki Fumio chia sẻ tay nghề tối giản cá thể của chính mình, đưa ra các mẹo cụ thể về quy trình giảm tphát âm và bật mí cách thức tối giản bắt đầu không những có thể biến đổi không khí mà hơn nữa đích thực có tác dụng đa dạng chủng loại thêm cuộc sống đời thường của bạn. Bất cứ ai ai cũng hoàn toàn có thể phân biệt phần đông công dụng của cuộc sống thường ngày buổi tối giản, và khoảng quan sát của Sasaki về niềm hạnh phúc đích thực đã không ngừng mở rộng khoảng đôi mắt cho chính mình về tiềm năng của nhà nghĩa về tối giản.


*

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>