Lỗi cài win 7 pro không next được sau khi chọn ổ đĩa

Tình hình là Em vẫn dùng win8 phiên bản quyền, Em sở hữu thêm bản win7 pro của bác bỏ latruongthinch thì ko được...

Bạn đang xem: Lỗi cài win 7 pro không next được sau khi chọn ổ đĩa

*

*

(
*

Reply: Lỗi mua Win7 prohãy chọn phần custom sau đó cài vào phân vùng nào thì hãy chọn fomat phân vùng đó đi là dc
*

Khi đến màn hình Install Now Ấn tổ hợp Shift + F10 sẽ hiện ra 1 bảng. Khi đó bạn thực hiện theo công việc sau đây:Thư 1 : Diskpart, Enter ( Ở trên đây sẽ hiện lên Disk # ( # là số ổ để cài win ) )Thứ 2 : List Disk , EnterThứ 3 : Select Disk # ( # ở đây là ổ người dùng chọn để cài win , người dùng lấy số ở bcầu 8 ) rồi enterThứ 4 : Clean , enter ( chăm chú dữ liệu nhé)Thứ 5 : Create Partition Primary , enterThứ 6 : Active , enterThứ 7 : Format Quick FS=NTFSThứ 8 : Assign , enterThứ đọng 9 : Exit ,enter .( hai lần để thoát )
Khi đến màn hình Install Now Ấn tổ hợp Shift + F10 sẽ hiện ra 1 bảng. Khi đó các bạn thực hiện theo công việc sau đây:Thỏng 1 : Diskpart, Enter ( Ở phía trên sẽ hiện lên Disk # ( # là số ổ để cài win ) )Thứ 2 : List Disk , EnterThứ 3 : Select Disk # ( # ở phía trên là ổ khách hàng chọn để cài win , quý khách hàng mang số ở bước 8 ) rồi enterThứ 4 : Clean , enterThứ 5 : Create Partition Primary , enterThứ 6 : Active sầu , enterThứ 7 : Format Quiông chồng FS=NTFSThứ 8 : Assign , enterThđọng 9 : Exit ,enter .( nhì lần để tránh )
nếu khách hàng cài win lên phân vùng số 8 thì tuân theo mình nhé:Lúc đến màn hình Install Now Ấn tổ hợp Shift + F10 sẽ hiện ra 1 bảng.Sau đó bạn thực hiện theo các lệnh theo thứ tự sau đây:Thư 1 gõ : Diskpart, Enter ( chú ý ổ này tách mất tài liệu nhé )Thứ 2 tiếp sau gõ : List Disk , EnterThứ 3 : Select Disk 8 enterThứ 4 : Clean , entersau cùng đi mua win coi dc không nhé
nếu khách hàng mua win lên phân vùng số 8 thì tuân theo mình nhé:khi đến màn hình Install Now Ấn tổ hợp Shift + F10 sẽ hiện ra 1 bảng.Sau đó các bạn tiến hành theo những lệnh lần lượt sau đây:Thư 1 gõ : Diskpart, EnterThứ 2 tiếp sau gõ : List Disk , EnterThứ 3 : Select Disk 8 enterThứ 4 : Clean , entersau cuối đi thiết lập win xem dc chưa nhé

Xem thêm: Bổ Sung Dha Cho Bà Bầu Từ Tháng Thứ Mấy Tháng Thì Uống Dha, Hướng Dẫn Bổ Sung Dha Cho Bà Bầu Suốt Thai Kỳ

Nó chỉ hiện lên Disk 0 và Disk 1, Disk 1 chỉ có 1 GBCòn lựa chọn Disk 0 là clean thì mất không còn dữ liệu... Mình vẫn cài 2 bản song tuy nhiên mà!
table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>