Lời Bài Thơ Làm Nghề Như Bố

Bài Thơ Làm Nghề Như Bố ❤️️Giáo Án Thơ Điện Tử Trọn Bộ✅ Cùng Đọc Thơ Cho Bé Nghe Nhé Có Thể Giúp Bé Phát Triển Tư Duy, Não Sở Đấy.


Bài Thơ Làm Nghề Như Bố

tuyonline.vn chia sẻ bài thơ nthêm Làm Nghề Của Bố cho bé.

LÀM NGHỀ NHƯ BỐSưu tầm

Bố Tuấn lái tàuBố Hùng đốt lửaTừng nghe bố kểQua lắm vùng quêHùng, Tuấn rất mêLàm nghề như bốBao nhiêu ghế nhỏBuộc níu vào nhauCu Tuấn làm tàuHùng làm người láiThổi kèn lá chuốiCho tàu rời gaChạy khắp vào nhàTàu kêu : Thích ! Thích !


Chia sẻ bạn Bài Đồng Giao

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>