Khái toán tiếng anh là gì

Xin chia sẻ cùng với các bạn làm dự toán trong những dự án có yếu tố quốc tế, chúng ta Kỹ sư QS với các bạn mến mộ học giờ Anh siêng ngành dự toán thù tìm hiểu thêm.


*

*

Bảng tổng vừa lòng dự tân oán ngân sách chế tạo tuy nhiên ngữ Anh Việt

I. TERMS (CÁC THUẬT NGỮ)

TOTAL ESTIMATED COST hoặc TOTAL ESTIMATED COST: BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG

Project: Dự án, công trình xây dựng (tùy ngữ chình họa sẽ dùng để làm chỉ dự án công trình hoặc công trình)

Categories: Hạng mục, danh mục

Unit: VND: Đơn vị tính: đồng

No: STT (Số thứ từ, đánh số)

Item cost: Khoản mục chi phí

Formula: Cách tính

Value: Giá trị

Symbol: Ký hiệu

According khổng lồ the unit price: Ngân sách theo solo giá

Cost of Materials: Ngân sách chi tiêu đồ dùng liệu

Materials difference: Chênh lệch thứ liệu

Labor cost: Ngân sách nhân công

Cost of construction machines: Ngân sách thiết bị xây dựng

Difference of construction machines: Chênh lệch đồ vật xây dựng

Total of direct expenses: giá cả trực tiếp

Cost of Materials: Ngân sách vật dụng liệu

Labor cost: Ngân sách nhân công

Machine cost: giá cả thứ xây dựng

Direct cost: Chi phí trực tiếp

Overhead costs: ngân sách chung

Pre- determined taxable icome: thu nhập cá nhân Chịu đựng thuế tính trước

Estimated inslation cost excluding VAT: túi tiền tạo trước thuế

Value added tax: thuế cực hiếm gia tăng

Estimated construction cost including VAT: giá cả kiến thiết sau thuế

Temporary works: chi phí kiến tạo công ty nhất thời tại hiện nay trường đặt ở với điều hành và quản lý thi công:

Total price: tổng cộng

Rounding: làm tròn

Trong ứng dụng Dự toán thù GXD, ý muốn dịch bảng tính làm sao chúng ta thoa đen vùng tài liệu, bấm Ctrl+Shitf+E nhằm hiện tại hành lang cửa số cung ứng dịch chăm ngành dự toán.

Cũng tùy theo vị trí, từng ngữ cảnh hoặc từng người khác nhau nhưng mà những thuật ngữ bên trên có thể không giống. Bạn tìm hiểu thêm cùng triển khai xong thêm cho cân xứng nhé. Có nhằm tìm hiểu thêm, đối sánh tương quan với phê phán cũng hoàn hảo và tuyệt vời nhất hơn tương đối nhiều rồi so với tôi trước đây bắt buộc tư liệu nhỏng trên nhưng không tồn tại đề nghị ko bạn!

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>