Hạch Toán Chi Phí Trả Trước

1. Khi tạo ra các khoản chi phí trả trước (mướn văn phòng, mướn TSCĐ…) nên phân bổ dần vào chi phí SXKD của rất nhiều kỳ Nợ TK 242 Ngân sách chi tiêu trả trước Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (trường hợp có) Có những TK 111, 112, 153, 331, 334, 338,… Tổng giá bán thanh khô toán2. Định kỳ, phân chia chi phí trả trước Nợ các TK 154, 623, 627, 635, 641, 642, 241  Có TK 242 Chi phí trả trước phân bổ trong kỳ

2. Mô tả nghiệp vụ


Lúc tạo nên chi phí trả trước đơn vị chức năng đã triển khai triển khai nhỏng sau:

Kế toán tổng hòa hợp đang tập thích hợp các bệnh từ cội liên quan với tiến mặt hàng ghi tăng chi phí trả trước, xác minh đối tượng chịu ngân sách nhằm theo dõi, cai quản.Kế toán thù hạch tân oán và in hội chứng từ chuyển kế toán thù trưởng cam kết lưu ý.Định kỳ kế toán tổng hợp thực hiện phân chia ngân sách trả trước vào ngân sách SXKD.

Bạn đang xem: Hạch toán chi phí trả trước

3. Ví dụ


4. Xem phyên ổn hướng dẫn

 

Tải phyên ổn hướng dẫn tại đây (Xem giải đáp thiết lập phim)

5. Hướng dẫn trên phần mềm

Việc ghi nhận và phân vùng các khoản bỏ ra phí đã trả trcầu tuy vậy không được tính vào chi phí mang lại marketing (đưa ra phí thuê VP, bỏ ra phí sửa chữa lớn TSCĐ,…) được thực hiện bên trên phần mềm như sau:

*

Bmong 1: Ghi nhận các khoản chi phí trả trmong phát sinh
Tuỳ thuộc vào hình thức tkhô nóng toán, các khoản bỏ ra phí này sẽ được ghi nhận bên trên phân hệ Quỹ, Ngân hàng hoặc Tổng hợp. Ví dụ trên phân hệ Ngân hàng.
Bước 2: Khai báo các khoản bỏ ra phí cần phân vùng nhiều kỳ
1. Vào menu Nghiệp vụTổng hợpgiá cả trả trướcDanh sách chi phí trả trước.
*
2. Chọn Ngân sách trả trước.3. Knhì báo thông báo về khoản đưa ra phí cần phân bố.Tab Thiết lập phân bổ: chọn các đối tượng sẽ được phân bố khoản đưa ra phí trả trước nlỗi đối tượng THCP/công trình/solo hàng/hợp đồng/solo vị.=> Tổng tỷ lệ phân vùng phải bằng 100% và bắt buộc phải nhập TK chi phí để làm căn phân bố và hạch toán chi phí trong các kỳ.

*

Tab Tập hợp chứng từ: chọn các chứng từ ghi nhận bỏ ra phí phát sinc đã được lập ở bước 1:Nhấn Chọn triệu chứng từ.Thiết lập điều kiện để kiếm tìm tìm chứng trường đoản cú buộc phải tập vừa lòng cùng dìm Lấy dữ liệu.Tích chọn bệnh từ bỏ và dìm Đồng ý.

*

4. Nhấn Cất.Lưu ý:

Đối cùng với dữ liệu hạch tân oán đa chi nhánh với thực hiện cả nhị hệ thống sổ (tài chính và cai quản trị), các khoản chi phí trả trmong được knhị báo khi đã thao tác làm việc tại chi nhánh làm sao, sổ như thế nào sẽ chỉ được giữ bên trên Trụ sở đó cùng sổ đó. Nhấn Lấy từ hệ thống sổ tài chính (hoặc ngược lại) vào trường hợp muốn đem ban bố khoản đưa ra phí trả trcầu từ sổ này quý phái sổ khác.

*

Chọn Chi phí trả trmong đầu kỳ để khai báo các khoản bỏ ra phí phát sinch trước Khi sử dụng phần mềm.

*

Bước 3: Phân vấp ngã các khoản ngân sách trả trước
1. Vào menu Nghiệp vụTổng hợp úi tiền trả trướcPhân bổ chi phí trả trước.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Phát Wifi Từ Samsung Galaxy Y Galaxy Y Như Thế Nào ?

*
2. Nhấn Thêm.3. Chọn kỳ phân chia ngân sách tương ứng với thừa nhận Đồng ý.
*

3. Hệ thống tự động hóa lấy các ngân sách trả trước thuộc số chi phí phân chia trong kỳ:

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>