Giải toán lớp 5 trang 8

(dfrac910); ( dfrac21100);  ( dfrac6251000); ( dfrac20051000000).


Bạn đang xem: Giải toán lớp 5 trang 8

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Lời giải chi tiết

(dfrac910): Chín phần mười;

( dfrac21100): Hai mươi mốt phần trăm;

( dfrac6251000): Sáu trăm nhị mươi lăm phần nghìn;

( dfrac20051000000): Hai nghìn không trăm linch năm phần triệu.

tuyonline.vn


*
Bình luận
*
Chia sẻ
*
*
*

*
*

Vấn đề em chạm mặt bắt buộc là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó khăn gọi Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp tuyonline.vn


Xem thêm: Hướng Dẫn Bạn Cách Đồng Bộ Tin Nhắn Iphone, Hướng Dẫn Đồng Bộ Tin Nhắn Qua Lại Giữa 2 Iphone

Cảm ơn bạn sẽ sử dụng Loigiaigiỏi.com. Đội ngũ gia sư bắt buộc cải thiện điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng còn lại thông tin nhằm ad có thể tương tác cùng với em nhé!


Liên hệ | Chính sách

Đăng ký nhằm dìm lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phnghiền tuyonline.vn gửi các thông báo cho chúng ta để nhận thấy các giải mã giỏi cũng tương tự tư liệu miễn giá thành.

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>