Bạn đang xem: Top

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

TOPhường - Đấu Trường Sinc Tử (Package Name: vn.top.dautruongsinhtu) is developed by True Digital Plus Co. Ltd. và the lakiểm tra version of TOP.. - Đấu Trường Sinc Tử 1.17 was updated on February 8, 2017. TOPhường - Đấu Trường Sinh Tử is in the category of Role Playing. You can kiểm tra all apps from the developer of TOP. - Đấu Trường Sinh Tử. Currently this ứng dụng is for free.This ứng dụng can be downloaded on Android 4.0.3+ on tuyonline.vn or Google Play.All APK/XAPK files on tuyonline.vn are original & 100% safe with fast tải về.


Xem thêm: Chơi Game Quản Lý Shop Thời Trang, Game Quản Lý Shop Thời Trang

_Mở thêm Phó bản tổ nhóm : Phó bạn dạng Vàng._Thêm 2 các loại đá thần tài năng cho từng class nhân trang bị (tổng cộng là 6)._Thêm kỹ năng tự động lựa chọn nguyên vật liệu cường điệu hóa vật dụng._Thêm 4 sự kiện mới._Ưu hóa 1 số ít tài năng cũ vào game.