Download Hình Nền Powerpoint Đơn Giản Mà Đẹp

Những màn hình powerpoint đối chọi giản sau đây phù hợp cùng với phần lớn câu chữ của slide để biểu diễn, Mặc dù nhìn đơn giản và dễ dàng nhưng lại tạo cho sự bài bản vào cách áp dụng vào những bài tmáu bản thân của bạn. 50 Hình nền powerpoint đơn giản tinch tế rất hóa học này đủ để bạn áp dụng với vô cùng không ít lĩnh vực khác biệt mà chưa hẳn tìm kiếm kiếm vất vả mặt khác.

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>