BỘ 84 ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 1

Bộ đề thi cuối học tập kì 2 môn Toán thù lớp 1Đề thi học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 2Bộ đề thi học tập kì 2 môn Toán thù lớp một năm 2018 – 2019 theo Thông tư 22

Bộ đề thi cuối học kì 2 môn Tân oán lớp 1

Đề bài: Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán thù năm học tập 2018 – 2019

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1: (1 điểm) (Mức 1)

a/ Số tròn chục bé bỏng tốt nhất là:

A.

Bạn đang xem: Bộ 84 đề thi cuối học kì 2 môn toán lớp 1

80

B. 90

C. 60

D. 10

b/ Số 90 đứng ngay tắp lự sau số nào?

A. 89

B. 98

C. 91

D. 92

Câu 2: (1 điểm) Kết quả đúng của phxay tính: 39cm + 50centimet =…..? (Mức 1)

A. 79cm

B. 89cm

C. 90cm

D. 69 cm

Câu 3: (1 điểm) Trong hàng tuần lễ em tới trường những ngày: (Mức 2)

A. Thứ đọng bảy, chủ nhật

B. Thứ nhị, trang bị cha, trang bị tư

C. Thứ đọng hai, thiết bị bố, thiết bị tư, lắp thêm năm

D. Thứ đọng nhị, trang bị bố, sản phẩm công nghệ bốn, thiết bị năm, lắp thêm sáu

Câu 4: (1 điểm) Có…. điểm sinh sống vào hình tròn trụ (Mức 2)

*

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5: (1 điểm) Số thích hợp điền vào ô trống là: 20 + 65 = … + 20 (Mức 2)

A. 15

B. 25

C. 35

D.

Xem thêm: Chùa Ba Vàng Cách Hà Nội Bao Nhiêu Km, Đi Đường Nào Nhanh

65

Câu 6: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: (Mức 3)

a) 66 – 33 = 51

b) 47 – 2 = 45

c) 44 – 22 = 22

d) 8 + 11 = 18

Câu 7: (1 điểm) Nối phxay tính với tác dụng đúng: (Mức 3)

*

Câu 8: (1 điểm) Đặt tính rồi tính (Mức 3)

a) 68 – 23

b) 65 + 13

c) 8 + 11

d) 79 – 19

Câu 9: (1 điểm) Giải bài xích toán thù (Mức 3)

Cây bòng bên Nam tất cả 65 trái, tía vẫn hái xuống 34 trái nhằm buôn bán. Hỏi bên trên cây bòng nhà Nam còn bao nhiêu quả?

Bài giải

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Câu 10: ( 1 điểm) Điền số thích hợp vào địa điểm chnóng (Mức 4)

a/ 98 – … = 45

b/ 35 + … = 99


table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>