Đề Kiểm Tra Học Kì 1 Lớp 4

Đề thi học kì 1 môn Toán thù lớp 4 năm học tập 2021 - 2022 là đề thi định kì cuối học kì 1 có lời giải chuẩn theo những mức độ Thông tứ 22 cụ thể cố nhiên.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra học kì 1 lớp 4

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán này sẽ giúp những em học viên ôn tập, củng nạm kỹ năng và kiến thức, sẵn sàng đến bài bác thi cuối học tập kì 1 đạt tác dụng cao, mặt khác đó cũng là tư liệu bổ ích cho những thầy cô ra đề thi học tập kì 1 cho các em học sinh. Sau trên đây mời những thầy cô cùng các em tham khảo.


100 Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

Nóng! Tải ngay 100 đề thi Toán học tập kì 1 đang được tải nhiều:

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2021 Số 1

Câu 1. Hãy viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)

Đọc số

Viết số

a) Tám mươi sáu triệu cha trăm tứ mươi nhì ngàn năm trăm sáu mươi nhị.

b)

38 632

c) Năm triệu tía trăm mười nhị ngàn sáu trăm nhị mươi chín.

d)

3 652 460

Câu 2. (1 điểm) Viết vệt (>; □


b) Năm 2021 trực thuộc núm kỉ 21 □

Câu 6. Xếp các số sau theo thiết bị trường đoản cú tự bé xíu cho lớn: 6 789; 9 876; 7 689; 6 879. (1 điểm)

Câu 7. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng: (1 điểm)

Chu vi của hình vuông là 16m thì diện tích S sẽ là:

A. 4 m2

B. 16m2

C. 32m2

D. 8m2

Câu 8. Cho những số 45; 39; 172; 270: (1 điểm)

Hãy đến biết:

a) Số vừa phân tách hết mang đến 2 vừa phân tách không còn đến 5 là: ……..………………………………………

b) Số phân tách hết cho 5 mà lại ko phân chia không còn mang lại 2 là: ……………………………………………

Câu 9. Bài toán: (1 điểm)

Bốn em An, Nga, Hùng, Tuấn lần lượt cân nặng là 24kg, 33kg, 42kilogam, 29kilogam. Hỏi trung bình từng em cân nặng từng nào ki-lô-gam?

Câu 10. Bài toán: (1 điểm)

Trung bình cộng của tuổi chị với tuổi em là 18 tuổi. Em kỉm chị 8 tuổi. Hỏi chị từng nào tuổi, em từng nào tuổi?

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán

Câu 1: Hãy viết số hoặc chữ thích hợp vào khu vực chấm (1 điểm):

Mỗi ý đúng (0,25 điểm):

a) 86 342 562

b) Ba mươi tám nghìn sáu trăm tía mươi hai

c) 3 312 629

d) Ba triệu sáu trăm năm mươi nhị ngàn bốn trăm sáu mươi

Câu 2: (1 điểm) Mỗi ý đúng (0,25 điểm):

a) ;

c)

a) x – 345 094 = 123 357

x = 123 357 + 345 094

x = 468 451

b) x : 13 = 125

x = 125 x 13

x = 1 625

Câu 5: (1 điểm) Mỗi ý đúng (0,5 điểm):

a) 4 tấn 75 kilogam = 4 750 kg S

b) Năm 2021 thuộc núm kỉ 21 Đ

Câu 6. Xếp các số sau theo thiết bị từ bỏ tự nhỏ xíu cho lớn: 6 789; 6 879; 7 689; 9 876. (1 điểm)

Câu 7: (1 điểm) Chọn B

Câu 8: (1 điểm)

a) 270

b) 45

Mỗi câu đúng (0,5 điểm)

Câu 9. (1 điểm) Bài giải

Trung bình mỗi em cân nặng là: (0,25đ)

(24 + 33+ 42 + 29) : 4 = 32 (kg) (0,5đ)

Đáp số : 32 kilogam (0,25đ)

Lời giải- đáp số đúng (0,25đ)

* Lưu ý: học sinh rất có thể giải bằng cách khác

Câu 10. (1 điểm) Bài giải

Tổng số tuổi của nhì mẹ là:

18 x 2 = 36 (tuổi) (0,25đ)

Số tuổi của em là:

(36 - 8) : 2 = 14 (tuổi) (0,25đ)

Số tuổi của chị ấy là:

14 + 8 = 22 (tuổi) (0,25đ)

Đáp số: Em: 14 tuổi

Chị: 22 tuổi (0,25đ)

* Lưu ý: học viên có thể giải bằng phương pháp khác

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2021 số ít 2

I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý vấn đáp đúng.

Câu 1. Số gồm: 24 triệu, 5 nghìn, 4 trăm cùng 1 đơn vị chức năng được viết là:

A. 24 500 041

B. 24 005 401

C. 2450 401

D. 24 005 410

Câu 2. Bốn bao gạo theo thứ tự trọng lượng là 37 kilogam, 41 kg, 45kg, và 49 kilogam. Trung bình mỗi bao cân nặng là:

A. 44 kg

B. 68 kg

C. 43 kg

D. 45 kg

Câu 3. 7m² 23 cm²= ……. cm²

A. 723 cm²

B. 70203 cm²

C. 70230 cm²

D. 70 023 cm²

Câu 4. Trong tứ đọng giác ABCD có:

A. AD vuông góc cùng với DC

B. AB vuông góc cùng với BCC. AD song song cùng với BC

D. AB song song cùng với BC

Câu 5. Trong những số 546; 3782; 4860; 435, số vừa phân tách hết mang lại 2; 3 và 9 là:

A. 546

B. 3782

C. 5760

D. 2735

Câu 6. Một mảnh đất nền hình chữ nhật gồm diện tích S bởi 4080 cm², chiều rộng bởi 48 centimet. Chu vi hình chữ nhật đó là:

A. 133 cm

B. 266 cm

C. 510 cm

D. 662 cm

II. Tự luận (4 điểm)

Câu 7: Đặt tính rồi tính.

365 x 103

11 890 : 58

Câu 8: Tìm x

a) x x 56 = 308 x 2

b) x : 24 = 2507

Câu 9: Một hình chữ nhật có chu vi 228m, chiều dài ra hơn nữa chiều rộng 18m. Tính diện tích S hình chữ nhật kia.

Câu 10: Số bị trừ lớn hơn số trừ 375 đơn vị. Hiệu của phép trừ này bởi bao nhiêu?

Đáp án Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

I. Phần trắc nghiệm: (6 điểm) Mỗi lời giải đúng 1 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

B

C

D

A

C

B

II. Phần từ bỏ luận: (4 điểm)

Câu 7: Mỗi phxay tính đúng được 0.5 điểm.

365 x 103

11 890 : 58

Câu 8: Tìm x: Mỗi phần tính đúng được 0.5 điểm.

a) X x 56 = 308 x 2

X x 56 = 616

X = 616 : 56

X = 11

b) x : 24 = 2507

x = 2507 x 24

x = 60168

Câu 9: (1 điểm) Bài giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

228 : 2 = 114 (m) (0,2 điểm)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

(114 + 18) : 2 = 66 (m) (0,2 điểm)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

66 – 18 = 48 (m) (0,2 điểm)

Diện tích hình chữ nhật là:

66 x 48 = 3168(m²) (0,2 điểm)

Đáp số: 3168m² (0,2 điểm)

Câu 10: (1 điểm) Bài giải

Số bị trừ lớn hơn số trừ từng nào đơn vị thì kia chính là hiệu. Theo đề bài số bị trừ lớn hơn số trừ 375 đơn vị.

Vậy hiệu của phxay trừ này là 375.

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán thù năm 2020

I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) Hãy khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng nhất:

Câu 1. Chữ số hàng chục triệu của số 965 700 321 là: (0,5 điểm)

A. 9B. 6

C. 5

D. 7

Câu 2. Số lớn số 1 trong những số 72 385; 72 538; 72 853; 71 999 là: (0,5 điểm)

A. 72 385

B. 72 538

C. 72 853

D. 71 999

Câu 3. Số Hai trăm bốn mươi ba triệu ko nghìn năm trăm bố mươi được viết là: (0,5 điểm)

A. 2430 530

B. 243 530

C. 243 000 350

D. 243 000 530

Câu 4. Đọc số sau: (0,5 điểm)

- 3đôi mươi 675 401: .............................................................................................................

...............................................................................................................................................

Câu 5. Điền số tương thích vào vị trí chấm: (1đ)

a. 254600 cm2 = .......m2.........cm2 ;

b.

*
m2 =................dm2

Câu 6. Câu như thế nào đúng ghi Đ câu như thế nào sai ghi S vào ô trống sau: (1đ)

A. Cạnh AB vuông góc với cạnh AD □

B. Cạnh AD vuông góc cùng với cạnh DC □

C. Cạnh BC vuông góc cùng với CD □

D. Cạnh AB tuy vậy tuy vậy với DC □

II. TỰ LUẬN:

Đặt tính rồi tính: (2đ)

a. 254632 + 134258

b. 798643-56429

c. 245 x 304

d. 2599 : 23

Câu 2. Kân hận lớp Bốn có 192 học viên chia thành các đội, mỗi team gồm 8 học sinh. Kăn năn lớp Năm có 207 học sinh chia làm những nhóm, mỗi nhóm bao gồm 9 học sinh. Hỏi cả nhì kân hận có toàn bộ bao nhiêu nhóm? (1,5đ)

Câu 3. Dũng và Minch bao gồm tổng số 64 viên bi, biết rằng giả dụ Dũng mang đến Minc 8 viên bi thì số bi của đôi bạn trẻ bằng nhau. Hỏi mỗi các bạn gồm bao nhiêu viên bi? (2 đ)

Câu 4. Tính nhanh: (0,5 đ)

20trăng tròn x 45 + 20trăng tròn x 54 + 2020

Đáp án Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

I.TRẮC NGHIỆM: (4đ)

Khoanh trúng mỗi câu 0,5 điểm

1

2

3

B

C

D

Câu 4: 3đôi mươi 675 401: ba trăm nhì mươi triệu sáu trăm bảy mươi lăm ngàn tư trăm linc một. (0,5 đ)

Câu 5 : Điền đúng mỗi câu 0,5 đ

A. 254600 cm2 = ..25mét vuông 4600cmét vuông ;

B.

*
m2 = 50dm2

Câu 6: Điền đúng mỗi câu 0,25 đ

A. Cạnh AB vuông góc với cạnh AD: Đ

B. Cạnh AD vuông góc với cạnh DC: Đ

C. Cạnh BC vuông góc với CD: S

D. Cạnh AB song tuy nhiên cùng với DC: Đ

II. TỰ LUẬN: (6 đ)

Câu 1 (2 điểm): Điền đúng từng phép tính (0,5 đ). Nếu đặt ko thẳng cột trừ toàn câu 0,5 đ

Các em học viên từ bỏ đặt tính. Kết quả như sau:

a. 254632 + 134258 = 388890

b. 798643 - 56429 = 742214

c. 245 x 304 = 74480

d. 2599 : 23 = 113

Câu 2: Giải đúng quá trình cùng sạch sẽ (2đ)Giải

Số team của học viên khối hận lớp 4 là: (0,5 đ).

192 : 8 = 24 (nhóm)

Số team của học viên khối lớp 5 là: (0,5 đ).

207 : 9 = 23 (nhóm)

Số nhóm của tất cả nhị kăn năn lớp là: (0,25 đ).

24 + 23 = 47 (nhóm)

Đáp số: 47 đội (0,25 đ).

Câu 3. Giải đúng toàn bài 2đ

Giải

Vì Dũng đến Minh 8 viên bi thì số bi của hai bạn trẻ bằng nhau buộc phải số bi của Dũng nhiều hơn số bi của Minh là:

8 + 8 = 16 (viên) (0,75đ)

Số bi của Dũng tất cả là:

(64 + 16) : 2 = 40 (viên) (0,5 đ)

Số bi của Minch bao gồm là:

40 – 16 = 24 (viên) (0,5 đ)

Đáp số: Dũng: 40 viên bi

Minh: 24 viên bi (0,25đ)

Câu 4: ( 0,5 đ)

Tính nhanh:

2020 x 45 + 20đôi mươi x 54 + 2020

= 20đôi mươi x (45 + 54 + 1)

= 20trăng tròn x 100

= 202000

Đề thi học kì 1 lớp 4 năm 2020

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán Số 1

Phần I: Trắc nghiệm: Hãy lựa chọn với đánh dấu hiệu quả đúng.

Bài 1 (1 điểm).

Số làm sao trong những số dưới đây bao gồm chữ số 8 biểu hiện cho 80000.

A. 42815

B. 128314

C. 85323

D. 812049

Bài 2: (1 điểm) :

Trong những số sau số làm sao phân chia không còn mang đến 2 nhưng ko phân chia không còn đến 5

A.48405

B. 46254

C. 90450

D. 17309

Bài 3: (1 điểm). Điền số thích hợp vào khu vực chấm: 42dmét vuông 60cm2 = ...............cm2

A. 4206

B. 42060

C. 4026

D. 4260

Bài 4: (1 điểm) Trong mẫu vẽ bên có:

A. 5 góc vuông, 1 góc tù, 2 góc nhọn, 1 góc bẹt

B. 5 góc vuông, 1 góc phạm nhân, 2 góc nhọn

C. 4 góc vuông, 1 góc tội nhân, 1 góc nhọn, 1 góc bẹt

D. 5 góc vuông, 1 góc phạm nhân, 1 góc nhọn

Phần II: Tự luận

Bài 5: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

22791 + 39045

2345 x 58

Bài 6: (1 điểm). Tìm x

X x 27 - 178 = 15050

Bài 7: (1 điểm). Số?

a, 6 ráng kỉ cùng 9 năm = ............năm

b, 890024 cmét vuông = ..........mét vuông .........cm2

Bài 8: (1 điểm).

Một hình chữ nhật có nửa chu vi 48 centimet, chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn 12 cm.

Tính diện tích S hình chữ nhật kia.

Xem thêm: 21+ Cách Nói Ngày Sinh Trong Tiếng Anh : Cách Đọc Và Viết, Cách Hỏi Ngày Sinh Nhật Bằng Tiếng Anh

Bài 9: (1 điểm). Một đội xe cộ bao gồm 5 xe khổng lồ, mỗi xe cộ chnghỉ ngơi 27 tạ gạo và tất cả 4 xe bé dại, mỗi xe pháo chở 18 tạ gạo. Hỏi vừa đủ từng xe cộ chsinh sống từng nào tạ gạo?

Bài 10: (1 điểm).

Tổng số tuổi của hai bà con cháu cách đây 5 năm là 70 tuổi, con cháu kỉm bà 66 tuổi. Tính số tuổi mọi cá nhân hiện nay nay?

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>