Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 Bài 51: Cơ quphúc lợi an sinh sản của thực đồ gia dụng tất cả hoa trang 84, 85, 86 VBT Khoa học tập 5. Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng


Câu 1

Thực thứ tất cả cơ quan sinh sản không? Nếu bao gồm, hãy nói tên cơ quphúc lợi sản của thực thiết bị.

Bạn đang xem: Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa

Lời giải bỏ ra tiết:

Thực thứ tất cả cơ quan sinh sản. Hoa là cơ quphúc lợi sản của không ít loài thực đồ vật bao gồm hoa. Cơ quphúc lợi an sinh dục đực call là nhị. Cơ quan sinh dục mẫu Call là nhụy.

Câu 2

Khoanh vào vần âm trước câu trả lời đúng.

2.1. Cơ quphúc lợi an sinh sản của cây dong riềng là gì?

a. Rễ cây dong riềng.

b. Thân cây dong riềng.

c. Lá cây dong riềng.

d. Hoa cây dong riềng.

2.2. Cơ quphúc lợi an sinh sản của cây phượng là gì?

a. Rễ cây phượng.

b. Thân cây phượng.

c. Lá cây phượng.

d. Hoa cây phượng.

2.3. Cơ quan sinh sản của thực trang bị tất cả hoa là gì?

a. Rễ.

b. Thân.

c. Lá.

d. Hoa.

2.4. Cơ quphúc lợi an sinh dục đực của thực đồ dùng gồm hoa hotline là gì?

a. Nhị.

b. Nhụy.

2.5. Cơ quphúc lợi dục cái của thực trang bị gồm hoa call là gì?

a. Nhị.

b. Nhụy.

2.6. Hoa chỉ bao gồm nhị nhưng không tồn tại nhụy Điện thoại tư vấn là hoa gì?

a. Hoa đực.

b. Hoa mẫu.

2.7. Hoa chỉ có nhụy nhưng mà không tồn tại nhị call là hoa gì?

a. Hoa đực.

b. Hoa chiếc.

Lời giải đưa ra tiết:

Câu hỏi

2.1

2.2

2.3

2.4

Đáp án

d

d

d

a

Câu hỏi

2.5

2.6

2.7

 

Đáp án

b

a

b

 

Câu 3

Nối những chú thích vào hình mang lại phù hợp.

*

Lời giải đưa ra tiết:

*

Câu 4

Đánh dấu × vào những cột trong bảng sau đây mang lại cân xứng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Rút Tiền Atm Vietcombank Có Mất Phí Không, Phí Rút Tiền Tại Ngân Hàng Vietcombank 2018

Hoa

Trên cùng một hoa bao gồm cả nhị và nhụy

Trên một hoa chỉ bao gồm nhị hoặc nhụy

Mướp

  

Phượng

  

Dong riềng

  

Sen

  

Lời giải bỏ ra tiết:

Hoa

Trên và một hoa tất cả cả nhị với nhụy

Trên một hoa chỉ tất cả nhị hoặc nhụy

Mướp

 

×

Phượng

×

 

Dong riềng

×

 

Sen

×

 

Câu 5

Nối các chú giải vào hình mang lại cân xứng.

*

Lời giải chi tiết:

*

Xem lại lí ttiết trên đây:


Mẹo Tìm lời giải nhanh khô duy nhất Search google: "từ bỏ khóa + tuyonline.vn"Ví dụ: "Bài 51: Cơ quphúc lợi an sinh sản của thực đồ dùng gồm hoa trang 84 tuyonline.vn"