CHÈN HÌNH NỀN TRONG POWERPOINT

Lúc làm cho slide Powerpoint để cảm giác slide đẹp mắt thu hút fan xem thì ảnh trên nền chế tác slide là vấn đề cần được quan tâm. Quý Khách sẽ kiếm được ảnh trên nền, background cho powerpoint theo như đúng chủ đề mình vẫn làm cho rồi. Giờ điều quan trọng đặc biệt là cyếu hình nền, background vào slide Powerpoint thì các bạn chưa chắc chắn biện pháp có tác dụng.

Bài này tuyonline.vn sẽ lí giải bạn cách ckém background vào slide Powerpoint để slide thể hiện của khách hàng trsinh sống lên đẹp lên.

Hướng dẫn cyếu ảnh nền, background powerpoint

Mình sẽ làm cho giải đáp cnhát ảnh nền trong Powerpoint 2010. Nếu các bạn sử dụng Powerpoint 2003, 2007 hay 2013 thì cũng có tác dụng tương tự như nhé

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>