Cách Gộp Ổ Đĩa Trong Win 8

Bạn sẽ là một nhân viên tốt đơn giản chỉ là 1 trong những sinh viên sẽ sử dụng máy tính. Vì mục tiêu nào đó mà bạn muốn phân tách ổ hoặc gộp ổ đĩa đến máy tính xách tay của bản thân mà chần chờ có tác dụng cố kỉnh nào. Bài viết này bản thân đang gợi ý các bạn biện pháp phân tách và gộp ổ đĩa trên 2 hệ quản lý windows 7 với 8 nhé.


Cách phân tách cùng gộp ổ đĩa vào windows 7 và 8

Chia ổ đĩa

Lưu ý: Ở đây win 7 và win 8 tương tự nhau cần các bạn có tác dụng tương tự như hệt nhau nhé


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Việc gộp ổ sẽ thành công xuất sắc.

Chia với gộp đĩa trong windows 7 và 8 thiệt dễ dãi đề xuất không. Chúc chúng ta thành công.

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>