Đại Giavừa download Thành công thông tin tài khoản Ninja Mã Sô: 10.035 với cái giá 80.000vnđ, Đại Giavừa sở hữu Thành công thông tin tài khoản Nin-Ja Mã Sô: 10.719 với giá 200.000vnđ, Đại Giavừa sở hữu Thành công tài khoản Nin-Ja Mã Sô: 5.331 với giá 300.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công thông tin tài khoản Nin-Ja Mã Sô: 10.147 với giá 140.000vnđ, Đại Giavừa tải Thành công thông tin tài khoản Ninja Mã Sô: 4.831 với giá 300.000vnđ, Đại Giavừa mua Thành công tài khoản Nin-Ja Mã Sô: 5.096 với giá 150.000vnđ, Đại Giavừa sở hữu Thành công tài khoản Nin-Ja Mã Sô: 10.490 với cái giá 2 ngàn.000vnđ, Đại Giavừa sở hữu Thành công thông tin tài khoản Ninja Mã Sô: 10.487 với cái giá 700.000vnđ, Đại Giavừa tải Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 10.483 với cái giá 1.000.000vnđ, Đại Giavừa sở hữu Thành công tài khoản Nin-Ja Mã Sô: 10.683 với mức giá 150.000vnđ, Đại Giavừa cài Thành công tài khoản Nin-Ja Mã Sô: 10.735 với mức giá 1.500.000vnđ, Tuấn Trầnvừa download Thành công thông tin tài khoản Nin-Ja Mã Sô: 4.382 với mức giá 400.000vnđ, Đại Giavừa cài Thành công thông tin tài khoản Ninja Mã Sô: 10.465 với mức giá 300.000vnđ, Tuấn Trầnvừa tải Thành công thông tin tài khoản Nin-Ja Mã Sô: 10.580 với mức giá 150.000vnđ, Tuấn Trầnvừa thiết lập Thành công tài khoản Ninja Mã Sô: 5.578 với cái giá 200.000vnđ,

• Chuyển Sim Đăng KýLấy mã số gửi syên ổn.+Dùng sim ĐK soạn: GO SIMCU TK MK gửi 6020

Chuyển sim đăng ký.+Sau lúc gửi sms rước mã số đưa syên ổn khối hệ thống đang gửi về sms hướng dẫn chuyển slặng,ta sẽ tuân theo hướng dẫn.+Dùng sim Đăng ký kết new soạn:GO SIMMOI TK XXXX gửi 6020+Trong số đó XXXX là mã PIN gồn 4 số mà lại khối hệ thống gửi về.+Mã XXXX bao gồm thời hạn áp dụng trong thời gian hai ngày, sau 2 ngày mã không tồn tại tác dụng.+Phải sử dụng đúng sim đăng ký mới lấy đk mã số gửi sim.+SIMCU SIMMOI là chữ k bắt buộc sđt các p nhầm...^_^ • Lấy Lại Mật Khẩu, Mã Rương+Để rước lại MBV (Mã Rương) Ninja ta dùng syên ổn đăng ký soạn:GO MR TK gửi 6020+Hệ thống vẫn trả về cho bạn MBV của 4 Sever.+Để mang lại MKR (Mã Rương) Avatar ta cần sử dụng syên ổn đăng ký soạn:GO MKR TK gửi 6020+Hệ thống vẫn trả về cho bạn MKR của 2 Sứ đọng Xsinh hoạt.+Để đem lại MRN (Mã Rương Nhà) ta sử dụng syên đăng ký soạn:GO MKN TK gửi 6020+Hệ thống đang trả về cho bạn MKN của 2 Sđọng Xở.+Để mang lại MK Nick TeaMobi ta dùng sim ĐK soạn:GO LAYMK TK gửi 6020+Hệ thống sẽ trả về cho mình MK new. Chuyên ổn mục: Kiến thức thú vị