Các câu lệnh truy vấn trong access

Khái niệm về query trong Access, sản xuất các một số loại query để truy hỏi vấn, cập nhật dữ liệu nhỏng select query, crosstab, total với những Action querhệt như Update, Delete, Append


Khái niệm cùng phần nhiều loại các Query vào Access

Query là những câu lệnh để shop cùng với CSDL, nó là ngôn ngữtruy nã vấn tất cả kết cấu SQL. Để học tập riêng biệt về SQL có thể xem: CÁC BÀI HỌC VỀ SQL . Trong Access nó gồm những phương pháp nhằm mục tiêu mau lẹ tạo nên những câu tróc nã vấn SQL, sinch câu tróc nã vấn SQL một phương pháp trực quan liêu cùng lập cập. Với Access câu truy vấn vấn Squốc lộ có thể chia thành những loại: Select query, Total Query, Crosstab query, Action query

Select query: truy nã vấn đọc tin tự các bảng, tạo thành một tập các cái hiệu quả (record) Hotline là recordset, hay tập kết quả này cần sử dụng cho những Form, các report Report Total query: các loại truy vấn vấn có chức năng tổng đúng theo tài liệu phụ thuộc một số trong những hàm thống kê lại đến một tổ dữ liệu như đếm tổng record, tính giá trị vừa phải, tính tổng ... ví dụ như, liệt kê các lớp học, mỗi lớp học tính toàn bô học sinh. Crosstab query: là loại truy vấn vấn nhằm thống kê, tác dụng là bảng hai chiều có các cột theo giá trị truy tìm vấn Action query: là tuy thế câu tróc nã vấn gồm chức năng đổi khác các bảng tài liệu nlỗi Make-Table (tạo nên bảng dữ liệu), Update (update phiên bản ghi), Delete (xóa bản ghi), Appover (thêm phiên bản ghi)

Bnóng vào menu Create, chọn mục Design Query

Một vỏ hộp thoại Show Table xuất hiện thêm, trên đây lựa chọn số đông bảng gồm dữ liệu cần truy vấn vấn rồi click chuột Add


*

Màn hình nhằm xuất bản Query chia thành nhì phần, phần Khu vực các bảng truy vấn vấn chứa những bảng, Khu Vực Lưới QBA (Query by example) chứa những ngôi trường tsay đắm gia vào truy hỏi vấn.

Bạn đang xem: Các câu lệnh truy vấn trong access

*
Mặc định sẽ xây dựng các loại Select Query, nếu muốn biến đổi hình dáng dấn yêu cầu chuột, lựa chọn Query type 1 trên trên đây có thể chọn các loại như Select Query, Update Query ... Để thêm bảng vào truy vấn thừa nhận bắt buộc con chuột chọn Show Table ... 2 Để thêm những trường (field) của bảng nào kia vào kết quả truy nã vấn, kích đúp vào tên ngôi trường, nó sẽ tiến hành chuyển vào QBA. lấy một ví dụ kích đúp vào ngôi trường Noisinc 3 thì trên QBE nó đang thêm vào: trên mẫu Field là Noisinh, trên chiếc Table là tên gọi bảng HOCSINH khi hy vọng chạy kiểm soát hiệu quả truy hỏi vấn nhấn vào View hoặc Run bên trên thực đơn 4. Nếu Query xong rất có thể thừa nhận CTRL + S để gìn giữ Query Có thể đặt lại thương hiệu cột kết quả truy vấn vấn, tại mẫu Field hoàn toàn có thể biến hóa cùng với cấu trúc Tên cột: ví dụ: Họ: 5, Tên:, Giới tính:GT Các trường truy nã vấn cũng có thể tùy chỉnh cấu hình là 1 biểu thức, với cấu tạo Tên:nội dung biểu thức 6. lấy ví dụ như sinh sản cột là Lớp nó là tác dụng của câu hỏi nối chuỗi ! (Đây là kết cấu trỏ cho một ngôi trường nào đó của bảng !) với chuỗi "-" (một chuỗi ví dụ viết vào vệt "") cùng chuỗi ! thì viết: Lớp:! & "-" & ! Trong số đó ký hiệu & là tân oán tử nối chuỗi. Còn những toán tử không giống nhằm viết biểu thức.

Để giúp đỡ phát hành biểu thức, tại cột đề xuất chế tạo biểu thức nhấn vào Builder, có một vài toán tử chế tạo biểu thức như

Truy vấn gồm tmê man số (Parameter Query)

Các cực hiếm đưa vào lọc Criteria có thể ấn định là tmê mệt số, quý giá đang nhtràn lên Lúc chạy. Nếu là ttê mê số chỉ vấn đề gửi nó vào vệt ngoặc vuông

Dòng Show chọn cột dữ liệu đó bao gồm hiện lên làm việc tác dụng bảng truy vấn hay không. Nhiều cột không yêu cầu lựa chọn hiện thị lên, khi chỉ việc dùng nó nlỗi nhằm lọc tài liệu 9

Tạo Total Query - thống kê dữ liệu theo nhóm

Truy vấn này tiến hành đưa ra loại số liệu thống kê cho số đông đội dữ liệu tương tự nhau,giá trị nên thống kê đến đội tài liệu kia bao gồm các hàm như:

count - đếm tổng các record vào đội sum - tổng mức trường nên thống kê min/max - rước quý giá bé dại độc nhất, lớn nhất trong nhóm avg - đem quý giá trung bình

lấy ví dụ gồm truy tìm vấn sau:

*

Truy vấn này liệt kê các học viên (HOCSINHID) trong những lớp. Giờ nếu còn muốn thông kê,có bao nhiêu học sinh mỗi lớp thì nhấn vào hình tượng Total, thìtrong QBE lộ diện mẫu total - tại trên đây tùy chỉnh cá thông kê

*

Cần xác minh trong những cột buộc phải chỉ ra cột như thế nào là cột đề nghị những thống kê, những cộtcòn sót lại dùng để xác minh đội, ở ví dụ bên trên thì:

Cột TenKhoa, TENLOPhường là team - vậy tùy chỉnh cấu hình nó là Group By Cột HOCSINHID đang cần sử dụng thống kế, tại đây thống kê là đếm con số yêu cầu cần sử dụng hàm count

Như vậy kết quả những thống kê nlỗi bên trên.

Xem thêm: Katalon - Feeding Frenzy 2

Tạo Crosstab Query

Để tùy chỉnh cấu hình là Crosstab, thừa nhận nên chuột và lựa chọn Crosstab Query 1, bây giờ mở ra mẫu crosstab cùng total 2

Crosstab chúng ta quan trọng lập những cột nhằm phân team (group by),Một trong những cột này tùy chỉnh một cột để thống kê - những cực hiếm của chính nó đang gửi thànhtên cột những thống kê Column Heading còn lại là Row Heading.Tiếp theo là một trong cột để thống kê cùng với tùy chỉnh crosstab là Value

Thiết lập Tenkhoa, TENLOP, Dantoc là các cột nhằm phân đội với cái giá trị Total là Group by. Trong số đó TenKhoa, TENLOP.. là Row Heading làm cho tiêu đề cột. Còn DanToc chuyển thành title cột. Thiết lập cột HOCSINHID cùng với Crosstab là Value, cùng với hàm thống kế là count.
*
*

Các kích hoạt Query

Các Action Query thực hiện vấn đề cập nhật, sửa đổi tài liệu.Sau Khi viết các Query này nhằm thi hành nhấn vào Run nhằm thi hành

Update Query

Loại Query này nhằm update cho những Record. ví dụ như cập nhật trường Tenvới cái giá trị là Hương, đến Record bao gồm HOCSINHID là 100

Giá trị update nhập tại loại Update to, lục các Record cần cập nhậttại Criteria

*

Delete Query

Query này xóa các record. lấy ví dụ như xóa Record tất cả trường tên là "Abc"

*

Appkết thúc Query

Query này nối tài liệu vào bảng có sẵn

*

Make-Table Query

Query này để tạo ra bảng bắt đầu tự các tài liệu tầm nã vấn. Lúc đưa là các loại Query Make-table bao gồm hộp thoại lộ diện, hãy nhập tên bảng hy vọng sản xuất.

*

Tạo bảng có những cột TenKhoa, TenLop, Ho, Ten

*

Khái niệm về QueryTạo những Query - Select QueryTạo Total QueryTạo Crosstab QueryCác kích hoạt QueryUpdate QueryDelete QueryAppend QueryMake Table Query
*

Sử dựng các macro vào MS Access Tạo Report report vào MS Access Tạo những biểu mẫu Form để nhập dữ liệu trong MS Access Tìm phát âm những liên kết (relationship) giữa những bảng biện pháp tạo nên các links vào MS Access Các định nghĩa cơ phiên bản và thực hành thực tế tạo ra những bảng table trong MS Access Giới thiệu MS Access tò mò các yếu tắc cơ phiên bản của DataBase Access
Giới thiệuPrivacyTừ điển Anh - ViệtChạy SQLRegExpCubic-bezierUnix timestampKý từ bỏ HTMLcalories, chỉ số BMRchỉ số khối cơ thể BMITạo QR CodeLịch vạn niên Liên hệ RSS

Đây là blog cá thể, tôi ghi chnghiền và share phần lớn gì tôi học tập được ở đây về kiến thức thiết kế PHPhường., Java, JavaScript, Android, C# ... cùng những kỹ năng và kiến thức technology khácDeveloped by tuyonline.vn

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>