Phyên ổn Quý Khách Cùng Phòng Tôi Là Hồ Ly Tinc – Hay mang tên không giống là Ngã Đích Thất Hữu Thị Hồ Tiên.quý khách đang xem: Truyện chúng ta cùng phòng của tôi là hồ tiên

Phyên ổn gửi thể tự đái tngày tiết thuộc thương hiệu. Dự án đam mỹ chuyển thể Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Hồ Tiên được chia thành phiên bản năng lượng điện ảnh Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Hồ Tiên Chi Linch Hồ Thánh Tử với webdrama quý khách hàng Cùng Phòng Của Tôi Là Hồ Tiên Chi Thanh khô Xuân Vị Ương. 

Tên phim: Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Hồ Tiên

Số tập: 30 tập

Đạo diễn: Tân Duệ

Tổng đạo diễn: Thành Vệ Bình

Cố vấn: Lý Tác Nam

Diễn viên chính: Ngô Sngơi nghỉ Nhất, Lý Trạch Bằng (hầu hết trực ở trong công ty truyền thông MEDO.)

Nội dung:

Phim nằm trong thể loại thần tiên kỳ ảo, chủ yếu xoay xung quanh câu chuyện hồ nước tiên Lục Bạch quá không gian với thời gian để mang đến làng mạc hội văn minh, báo đáp cho vị ân nhân cứu vớt mạng của hồ nước tộc.

Oops! This image does not follow our nội dung guidelines. To continue publishing, please remove sầu it or upload a different image.
Bạn đang xem: Bạn cùng phòng tôi là hồ tiên

*

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove sầu it or upload a different image.


*

Oops! This image does not follow our nội dung guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our nội dung guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our nội dung guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


*

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


*

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


*Xem thêm: Top 5 Hậu Vệ Được Xem Là Siêu Bá Sau Big Update

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove sầu it or upload a different image.