BÀI TẬPhường HỆ ĐIỀU HÀNH ( CÁC GIẢI THUẬT LẬP LỊCH, CẤPhường. PHÁT BỘ NHỚ, GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ,... CÓ LỜI GIẢI) 21 1,308 3


Bạn đang xem: Bài tập hệ điều hành có lời giải

./ Xét tập đúng theo những các bước sau:Tiến trìnhThời điểm vào RLThời gian CPUĐộ ưu tiênP10103P2111P32.523P4314P54.552Hãy cho biết thêm công dụng điều phối theo những kế hoạch •FCFS•SJF•Round Robin cùng với q = 2•Độ ưu tiên độc quyền•Độ ưu tiên không độc quyền•tính thời hạn đợi cho từng quy trình với thời gian đợi vừa phải trong các chiến lược trên.Giảia./ FCFSP1P2P3P4P5Thời gian chờ:P1: 0P2: 10 – 1 = 9 P3: 11 – 2.5 = 8.5P4: 13 – 3 = 10P5: 14 – 4.5 = 9.5b./ SJFP1P2P4P3P5Thời gian chờ:P1: 0P2: 10 – 1 = 9 P3: 12 – 2.5 = 9.5P4: 11 – 3 = 8P5: 14 – 4.5 = 9.5c./ Round Robin P1P2P1P3P4P5P1P5P1P5P1Thời gian chờ:P1: 1 + 5 + 2 + 1 = 9P2: 2 – 1 = 1 P3: 5 – 2.5 = 2.5P4: 7 – 3 = 4P5: 8 + 2 + 2 – 4.5 = 7.5d./ Độ ưu tiên độc quyền BÀI TẬP CHƯƠNG II QUẢN LÍ TIẾN TRÌNH 1./ Xét tập hòa hợp những quy trình sau: Tiến trình Thời điểm vào RL Thời gian CPU Độ ưu tiên Phường 1 0 10 3 Phường 2 1 1 1 P.. 3 2.5 2 3 P 4 3 1 4 Phường. 5 4.5 5 2 Hãy cho thấy thêm tác dụng điều pân hận theo những chiến lược • FCFS • SJF • Round Robin với q = 2 • Độ ưu tiên độc quyền • Độ ưu tiên không độc quyền • tính thời hạn đợi cho từng các bước cùng thời gian chờ vừa đủ trong những kế hoạch trên. Giải a./ FCFS P 1 P 2 P 3 P.. 4 Phường 5 Thời gian chờ: Phường 1 : 0 Phường 2 : 10 – 1 = 9 P 3 : 11 – 2.5 = 8.5 P.. 4 : 13 – 3 = 10 P.. 5 : 14 – 4.5 = 9.5 b./ SJF P 1 P 2 Phường 4 P 3 Phường 5 Thời gian chờ: P 1 : 0 P. 2 : 10 – 1 = 9 Phường. 3 : 12 – 2.5 = 9.5 P. 4 : 11 – 3 = 8 Phường 5 : 14 – 4.5 = 9.5 ⇒ Thời gian hóng vừa đủ = 37 7.45 5 = ⇒ Thời gian hóng trung bình = 36 7.2 5 = 0 10 11 12 14 19 Phường 1 P 2 Phường 3 Phường 4 Phường 5 0 10 11 13 14 19 P 1 Phường. 2 Phường 3 P 4 Phường 5 c./ Round Robin P 1 Phường 2 P.. 1 Phường 3 P 4 P 5 P 1 P 5 P.. 1 P.. 5 P.. 1 Thời gian chờ: Phường. 1 : 1 + 5 + 2 + 1 = 9 P 2 : 2 – 1 = 1 Phường 3 : 5 – 2.5 = 2.5 Phường 4 : 7 – 3 = 4 Phường 5 : 8 + 2 + 2 – 4.5 = 7.5 d./ Độ ưu tiên độc quyền P.. 1 Phường 2 P 5 P 3 Phường 4 Thời gian chờ: P 1 : 0 P 2 : 10 – 9 = 1 Phường. 3 : 16 – 2.5 = 13.5 Phường 4 : 18 – 3 = 5 P 5 : 11 – 4.5 = 6.5 e./ Độ ưu tiên không độc quyền Phường. 1 Phường. 2 P 1 Phường 5 P 3 Phường 1 Phường. 4 Thời gian chờ: Phường. 1 : 1 + 7 = 8 P. 2 : 0 P 3 : 9.5 – 2.5 = 7 P 4 : 18 – 3 = 15 Phường 5 : 0 2./ Cho các quá trình sau: Tiến trình Thời điểm vào RL Thời gian CPU Phường 1 0 8 Phường 2 0.4 4 Phường 3 1 1 Hãy cho thấy các tác dụng điều phối chiến lược FCFS với SJF cùng thời hạn hóng của từng chiến lược 19 Phường 1 P.. 2 Phường 3 P.. 4 Phường 5 2 12 0 10 14 3 5 7 8 16 17 ⇒ Thời gian hóng trung bình = 25 5 5 = 0 10 11 16 18 19 P. 1 P. 2 P. 3 Phường. 4 P 5 ⇒ Thời gian chờ trung bình 44 8.8 5 = = ⇒ Thời gian hóng vừa đủ 25 5 5 = = 0 9.5 11.5 18 19 P 1 P 2 Phường 3 Phường 4 P. 5 1 2 4.5 Giải a./ FCFS Phường. 1 Phường 2 P.. 3 Thời gian đợi Phường 1 : 0 Phường. 2 : 8 – 0.4 = 7.6 Phường. 3 : 12 – 1 = 11 b./ SJF P. 1 Phường. 3 Phường 2 P 1 : 0 Phường. 2 : 9 – 0.4 = 8.6 P 3 : 8 – 1 = 7 3./ Điều pân hận các quy trình sau theo kế hoạch điều phối hận độ ưu tiên độc quyền. Tiến trình Chiều dài CPU burst Thời điểm vào RL Độ ưu tiên Phường 1 2 0 2 P 2 5 1 3 P.. 3 3 2 1 Phường 4 4 3 0 Tính thời gian đợi cho từng tiến trình và thời hạn ngóng trung bình. Giải P.. 1 P. 3 Phường 4 Phường 2 Thời gian chờ: P. 1 : 0 Phường. 2 : 9 – 1 = 8 P 3 : 0 P.. 4 : 5 – 3 = 2 Crúc ý: - FCFS vào trước tiến hành trước. - SJF quy trình làm sao có chiều lâu năm CPU burst nđính thì triển khai trước. Phường 1 P. 2 Phường 3 8 13 0 12 ⇒ Thời gian ngóng mức độ vừa phải 18.6 6.2 3 = = P. 1 Phường 2 Phường. 3 8 13 0 9 ⇒ Thời gian hóng vừa đủ 15.6 5.2 3 = = Phường. 1 Phường 2 P 3 2 140 5 Phường 4 9 ⇒ Thời gian đợi trung bình 10 2.5 4 = = - RR mỗi các bước chỉ được triển khai vào một thời gian q một mực, những quá trình lần lượt tiến hành luân chuyển vòng. - Điều păn năn theo độ ưu tiên độc quyền: có độ ưu tiên nhỏ dại thực hiện trước. - Điều pân hận ưu tiên không độc quyền: giống như trên nhưng mà trường hợp sẽ thực hiện cơ mà xuất hiện thêm tiến trình gồm độ ưu tiên nhỏ hơn nữa thì đề xuất ngừng để nhường mang đến quá trình cơ thực hiện. BÀI TẬP CHƯƠNG IV QUẢN LÍ BỘ NHỚ CHÍNH 1./ Trong mô hình cấp phép bộ lưu trữ tiếp tục, có năm phân mhình ảnh bộ nhớ lưu trữ theo trang bị từ bỏ với form size là 600KB, 500KB, 200KB, 300KB. Giả sử có 4 tiến trình đã đợi cấp phép bộ nhớ lưu trữ theo sản phẩm tự P1, P2, P3, P4. Kích thước tương ứng của những các bước trên là: 212KB, 417KB, 112KB, 426KB. Hãy cấp phát bộ nhớ cho những quá trình bên trên theo thuật toán thù First-fit, Best-first, Worst-fit. Giải First – fit P4 đợi Best – fit Worst – fit P4 chờ 2./ (đề kiểm tra) Trong quy mô cấp phát bộ nhới thường xuyên, gồm 5 phân mảnh bộ lưu trữ với form size là 200KB, 400KB, 600KB, 300KB, 500KB. Giả sử tất cả 4 tiến trình đang hóng cấp phép bộ nhớ theo vật dụng tự P1, P2, P3, P4. Kích thước tương xứng những quy trình bên trên là: 220KB, 250KB, 550KB, 320KB. Hãy cấp phép bộ lưu trữ cho các quy trình bên trên theo thuật toán thù First – fit cùng Best – fit. Giải First – fit P1 P3 P2 P4 P2 P3 P1 P1 P3 P2 P1 P2 P4 600KB 426KB 174KB 500KB 200KB 300KB 600KB 212KB 112KB 276KB 500KB 200KB 300KB 600KB 212KB 112KB 276KB 500KB 417KB 83KB 200KB 300KB 417KB 83KB 88KB 112KB 88KB212KB 400KB 600KB 300KB 500KB 220KB 250KB 320KB 200KB 417KB 83KB P3 sẽ hóng Best – fit Chú ý: - First – fit :tra cứu vùng nhớ trước tiên đầy đủ bự nhằm cất các bước - Best – fit: tra cứu vùng nhớ nhỏ tuổi tuyệt nhất nhưng có thể đựng các bước - Worst – fit:kiếm tìm vùng lưu giữ lớn số 1 cấp mang đến quá trình. 3./ Một quá trình được nạp vào bộ nhớ theo quy mô phân trang cùng với form size trang là 1024 byte. Bảng trang như sau: Hãy chuyển các liên tưởng ngắn gọn xúc tích sau thành liên hệ đồ gia dụng lý: a) 1251; b) 3249 1 5 3 6 Giải a) a = 1521 p = 1521 div 1024 = 1 d = 1521 mod 1024 = 497 f = 5 (phụ thuộc vào bảng trang bởi p = 1) A=5*1024 + 497 = 5617 b) a = 3249 p = 3249 div 1024 = 3 d = 1521 gian lận 1024 = 177 f = 6 (nhờ vào bảng trang vị p = 3) A=6*1024 + 177 = 6321 4./ Một các bước được nạp vào bộ lưu trữ theo mô hình phân trang cùng với kích thước trang là 512byte. Bảng trang như sau: Hãy gửi những hệ trọng xúc tích sau thành thúc đẩy thiết bị lý: a) 689; b) 1613 2 6 5 3 a) a = 689 p = 689 div 512 = 1 d = 689 gian lận 512 = 177 f = 6 (phụ thuộc bảng trang bởi p = 1) A=6*512 + 177 = 3249 b) a = 1613 p = 1613 div 512 = 3 d = 1613 thủ thuật 512 = 77 f = 3 (phụ thuộc vào bảng trang bởi p = 3) A=3*512 + 77 = 1613 Crúc ý: Ta gồm các bí quyết sau đây: Phường. = a div ps d = a hack ps P2 P3 P1 P4 200KB 400KB 600KB 300KB 220KB 250KB 320KB 550KB 500KB Từ p với bảng trang để kiếm tìm f A = f*ps + d BÀI TẬP CHƯƠNG V QUẢN LÍ BỘ NHỚ CHÍNH 1./ Xét chuỗi truy hỏi xuất bộ lưu trữ sau: 1, 2, 3, 4, 2, 1, 5, 6, 2, 1, 2, 3, 7, 6, 3 Giả sử bộ nhớ lưu trữ đồ vật lí bao gồm 4 form trang. Minc họa hiệu quả trình thay thế trang cùng với những thuật toán sửa chữa thay thế sau: a) FIFO b) OPT c) LRU Giải a) FIFO 1 2 3 4 2 1 5 6 2 1 2 3 7 6 3 * * * * * * * * * * *  1 1 1 1 1  5 5 5 5  3 3 3  2 2 2 2 2  6 6 6 6  7 7  3 3 3 3 3  2 2 2 2  6  4 4 4 4 4  1 1 1 1 1 b) OPT 1 2 3 4 2 1 5 6 2 1 2 3 7 6 3 * * * * * * * * *  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  7 7  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  3 3 3 3 3 3 3 3  3 3 3  4 4   6 6 6 6 6 6 6 c) LRU 1 2 3 4 2 1 5 6 2 1 2 3 7 6 3 * * * * * * * * *  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  6  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  3 3 3  5 5 5 5  3 3 3  4 4 4  6 6 6 6  7 7 Chú ý: - Thuật tân oán FIFO: Trong những trang vẫn làm việc trong bộ lưu trữ, chọn trang lựa chọn trang được nạp vào bộ nhớ trước nhất để thay thế. - Thuật tân oán OPT: Chọn trang sẽ lậu được áp dụng duy nhất sau đây để sửa chữa thay thế. - Thuật tân oán LRU: Chọn trang lâu tốt nhất chưa được sử dụng BÀI TẬP CHƯƠNG VI HỆ THỐNG TẬP TIN 1./ Một ổ đĩa C: được định hình bên dưới dạng FAT16 tất cả bao gồm 15 cluster. Kích thước của từng cluster là 512 byte, giả sử có bảng FAT sau: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 -1 0 5 6 8 7 -1 -1 -1 -1 12 -1 10 0 Thỏng mục gốc bắt đầu tại cluster 0, trên cluster 0 và cluster 9 xem được các entry như sau: Hãy vẽ cây thư mục và cho biết thêm các số liệu cluster của từng file với thỏng mục Giải - hdh: HDH - HinhAnh: HA - Pascal: PC - Hoguom: HG - Halong: HL Cluster Cây tlỗi mục: Các số hiệu cluster của từng file và thỏng mục: - hdh: 11, 12 - HinhAnh: 9 - Pascal: 4, 6, 7 - HG: 3, 5, 8 - HL: 13, 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 R R HG1 PC1 HG2 PC2 PC3 HG3 HA HL2 HDH1 HDH2 HL1 Filename Ext attrib Start cluster form size Hoguom Jpg 3 1200 Halong Jpg 13 700 Filename Ext attrib Start cluster size Hdh doc 11 800 HinhAnh D 9 pascal doc 4 1200 HinhAnh hd h Pascal Hoguom Halong 2./ Một ổ đĩa có 17 cluster, kích cỡ của mỗi cluster là 1024 byte. Giả sử 17 thành phần đầu của bảng FAT có mức giá trị đến sinh hoạt bảng sau: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 -1 0 0 13 8 9 -1 0 12 -1 14 16 0 -1 Và 3 entry đầu của Root Dir có mức giá trị sau: a) Cho biết các cluster dữ liệu của thỏng mục music, tập tin autoxec.bat cùng vidu.txt b) Cho biết văn bản 17 phần tử đầu bảng FAT với 3 entry đầu của Root dir nếu tập tin autoexec.bat với cấp dưỡng tập tin boot.ini bao gồm kích thước 4318 byte. Giải a./ Music: MS Autoexec: AT Vidu: VD Root: R Cluster Các số hiệu cluster của từng file cùng thỏng mục: MS: 11, 12 AT: 6, 13, 14, 16 VD: 7, 8, 9 b./ FAT: Cluster 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 R R R R B1 B2 B3 VD1 VD2 VD3 B4 MS1 MS2 B5 AT3 AT4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 -1 5 6 10 8 9 -1 13 12 -1 -1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 R R R R AT1 VD1 VD2 VD3 MS1 MS2 AT2 AT3 AT4 Filename Ext attrib Start cluster kích thước Music D 11 Autoexec bat 6 4032 Vidu txt R 7 3018 Bảng quý hiếm các entrhệt như sau: 3./ Một ổ đĩa C: được được định dạng dưới dạng FAT 16 gồm có 15 cluster. Kích thước của mỗi cluster là 512 byte. Giả sử có cây thư mục sau (vào ngoặc là kích thmong mớc file): Một entry trong bảng thỏng mục chiếm 32 byte. Hãy lập 1 phương án lưu trữ cây thỏng mục trên bằng cách: a./ Cho biết nội dung 15 phần tử của bảng FAT.

Xem thêm: Video - Redmi Note 3 Pro (Snapdragon 650)

b./ Cho biết nội dung 5 thuộc tính: filename, fileext, attribute, start cluster, sixe pháo của entry vào thỏng mục cội và thỏng mục Amnhac. Giải FAT: Cluster Nội dung của các entry vào tlỗi mục nơi bắt đầu và thư mục Amnhac Filename Ext attrib Start cluster form size Music D 11