Câu 331672: Ảnh hưởng của nhóm –OH cho nơi bắt đầu –C6H5 trong phân tử phenol miêu tả qua bội phản ứng thân phenol với:

A.

Bạn đang xem: Ảnh hưởng của nhóm oh đến gốc c6h5

Na sắt kẽm kim loại

B. H2 (Ni, nung nóng)

C. hỗn hợp NaOH

D. nước Br2


Giải đưa ra tiết:

Ảnh tận hưởng của nhóm –OH cho cội –C6H5 trong phân tử phenol: Nhóm –OH đang đẩy electron vào vòng benzen, làm cho mật độ electron trong khoảng benzen tăng thêm, duy nhất là tại những vị trí ortho cùng para. Do kia phenol dễ ttê mê gia phản bội ứng rứa với Br2.

Xem thêm: Các Ứng Dụng Của Động Cơ Đốt Trong Trên Ô Tô, Các Ứng Dụng Của Động Cơ Đốt Trong

Vậy ảnh hưởng của group –OH đến nơi bắt đầu –C6H5 vào phân tử phenol biểu thị qua bội nghịch ứng giữa phenol cùng với nước brom.

Đáp án D


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan liêu nhà quản: chúng tôi Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát